Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Om favoriter

Med tjänsten Favoriter kan du lägga vissa sidor som du använder ofta i huvudnavigeringen så går det snabbare att hitta dem. De sidor som kan väljas som Favoriter är:

  • Konton och lån - översikt
  • Historiska kontohändelser
  • Innehav pensionssparande
  • Innehav fondsparande
  • Skriv till oss
  • Bg/Pg-betalning - registrera flera
  • Bg/Pg-betalning - registrera en och en

I huvudmenyn väljer du Startsida - Egna inställningar. Klicka på länken Till inställningar under Favoriter. Du kommer till sidan för att göra dina inställningar av Favoriter.

Gör dina inställningar

1. Markera de sidor som du vill ha som Favoriter.

2. Klicka på Spara. Sidorna ligger som snabbval under Favoriter i huvudmenyn. Om du vill ändra något gör du bara en ny inställning.

Avbryt inställning

Du kan alltid avbryta din inställning innan du har sparat den genom att lämna sidan.

Stäng Skriv ut