Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Byt flera kontonamn

Du kan byta namn på dina konton i internetbanken. Det hjälper dig att snabbt se skillnad mellan olika konton. Du kan också ta bort namn du valt tidigare. För att byta kontonamn går du till sidan Konton och Lån - översikt och klickar på länken Byt kontonamn i sidmenyn.

Byt kontonamn

1. På sidan Byt kontonamn ser du en lista med alla dina konton, och ett inmatningsfält för kontonamn. Ställ markören i inmatningsfältet och skriv in det nya namnet. Använd max. 20 tecken inklusive blanksteg. Kontonamnet måste vara minst tre tecken och kan inte börja med ett blanksteg. Du kan använda små och stora bokstäver, siffror och följande specialtecken:
: ., ? ! - + / * = & ( ) [ ] { } # _ @ ^

2. Spara de nya kontonamnen genom att klicka på knappen Spara. Om du ångrar dig och inte vill byta kontonamn klickar du på Avbryt.
3. De nya kontonamnen sparas.
4. När du sparat namnet kommer du tillbaka till kontoöversikten. Kontolistorna sorteras i bokstavsordning. Kontot kan alltså byta plats i listan när det får ett nytt namn.

Gemensamma konton och konton med dispositionsrätt

Det går även att byta namn på konton som du delar med någon, eller konton du har tillgång till genom så kallad dispositionsrätt. Det nya namnet visas dock bara när du är inloggad i internetbanken. Den andra personen som har tillgång till kontot kan alltså välja ett eget namn på kontot.  

Ändra kontonamn

1. Ställ markören i fältet Kontonamn och ändra kontonamnet.
2. Spara de nya kontonamnen genom att klicka på knappen Spara. Om du ångrar dig och inte vill ändra kontonamnet klickar du på Avbryt.
3. Det nya kontonamnet sparas och du kommer tillbaka till kontoöversikten. Kontolistorna sorteras i bokstavsordning. Kontot kan alltså byta plats i listan när det får ett nytt namn.  

Ta bort ett kontonamn

1. Ställ markören i fältet Kontonamn och radera kontonamnet du vill ta bort.
2. Klicka på Spara. Om du ångrar dig och inte vill ta bort kontonamnet klickar du på Avbryt.
3. Kontonamnet tas bort. Istället för det gamla.

Stäng Skriv ut