Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Familjemedlemmar

Här lägger du in uppgifter om dina familjemedlemmar. Med familjemedlemmar menar vi personer som du bor med, eller som på andra sätt påverkar din ekonomi. Det kan till exempel vara personer som du äger något tillsammans med, barn du försörjer eller personer du delar utgifter med.

För varje person du lägger till väljer du om de ska ingå i hushållet eller inte. De personer du anger ska ingå i hushållet påverkar sedan en schablonberäkning för vanliga utgifter som mat, kläder mm, som görs under området inkomster och utgifter. Det kan hjälpa dig att skapa en hushållsbudget.

Siffrorna som ligger till grund för schablonberäkningarna, kommer från Institutet för Privatekonomi på Swedbank. De bevakar områden som har betydelse för privatpersoners ekonomi.

När du går igenom de olika inventeringsområdena kan du få information om dessa genom att klicka på frågetecknet på rubriken eller på fältnivå.

Om du vill ändra något går du tillbaka till det avsnittet genom att klicka på det inventeringsområde du vill gå till, till höger på sidan.


Hur du lägger till uppgifter om en familjemedlem

1. Klicka på knappen Lägg till.
2. Ett nytt fönster öppnas. Här lägger du in uppgifter om familjemedlemmen.
3. När du är klar sparar du uppgifterna genom att klicka på knappen Spara. Vill du inte spara klickar du Avbryt.
4. Fönstret stängs och du kommer tillbaka till översikten för Familjemedlemmar.

Hur du ändrar eller tar bort uppgifter om en familjemedlem

1. Klicka på länken med namnet på den familjemedlem vars uppgifter du vill ändra.
2. Ett nytt fönster öppnas. Här kan du uppdatera informationen om familjemedlemmen.
3. När du är klar sparar du uppgifterna genom att klicka på knappen Spara. Vill du inte spara klickar du Avbryt. Om du vill ta bort en familjemedlem, klickar du istället på knappen Ta bort.
4. Fönstret stängs och du kommer tillbaka till översikten för Familjemedlemmar.

När du är klar
När du känner dig klar med avsnittet går du vidare genom att klicka på knappen Fortsätt.
 

Stäng Skriv ut