Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Om konton och lån - översikt

Här kan du titta på dina konton, ditt sparande och lån. Konton med dispositionsrätt visas också. Du får dels en översikt över ditt engagemang i banken men har även möjlighet att titta närmare på kontohistorik eller innehav på ett separat konto eller sparande.

När du kommer till huvudmenyn väljer du Ekonomisk översikt - Konton och lån - översikt. För att se kontohistorik för ett särskilt konto kan du även gå direkt från Startsidan - Egna konton.

  • Klicka på länken under Konto för att se kontohistorik/innehav/låneavi.
  • Om du vill kan du skriva ut Konton och lån - översikt. Klicka på Skriv ut.

Instruktioner på varje sida

Till alla länkar och knappar finns en kort beskrivning av vad som händer om man klickar på dem. Ställ markören på länken eller knappen så visas beskrivningen.

Till vissa ord finns en ordförklaring. Ställ markören på ordet så visas förklaringen.
 

Stäng Skriv ut