Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Om kortöversikt

Här kan du titta på dina bankkort och/eller kortkredit och dina betal- och kreditkort. Du får dels en kortöversikt men har även möjlighet att titta närmare på uppgifter om ett specifikt kort eller korttransaktion. Du kan även se transaktioner för spärrade kort.

När du kommer till huvudmenyn väljer du Ekonomisk översikt - Kortöversikt.  

Instruktioner på varje sida

Till alla länkar och knappar finns en kort beskrivning av vad som händer om man klickar på dem. Ställ markören på länken eller knappen så visas beskrivningen.

Till vissa ord finns en ordförklaring. Ställ markören på ordet så visas förklaringen.

 

Stäng Skriv ut