Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Visa köp/uttag och transaktioner på kort eller kortkredit

Swedbanks kort kan vara bankkort eller betal- och kreditkort. Du kan även ha en kortkredit kopplad till bankkortet. Läs vidare under respektive rubrik nedan.

Visa bankkortköp/uttag

1. I huvudmenyn väljer du Ekonomisk översikt - Kortöversikt. Du får en översikt över samtliga kort och kortkrediter som du har i Swedbank.

2. Klicka på kortnamnet under Typ av kort. Du kommer till sidan Uppgifter om bankkort.

3. Klicka på Visa kortköp/uttag. Du kommer till sidan som visar köp/uttag för det aktuella kortet.

Visa betal- och kreditkortstransaktioner

1. I huvudmenyn väljer du Ekonomisk översikt - Kortöversikt. Du får en översikt över samtliga kort och kortkrediter som du har i Swedbank.

2. Klicka på kortnamnet under Typ av kort. Du kommer till sidan Uppgifter om betal- och kreditkort.

3. Klicka på Visa betal- och kreditkortköp/uttag. Du kommer till sidan som visar transaktioner för det aktuella kortet.

Visa kortkredittransaktioner

1. I huvudmenyn väljer du Ekonomisk översikt - Kortöversikt. Du får en översikt över samtliga kort och kortkrediter som du har i Swedbank.

2. Klicka på krediten under Kortkredit. Du kommer till sidan Uppgifter om kortkredit.

3. Klicka på Visa kortkredittransaktioner. Du kommer till sidan som visar transaktioner för den aktuella kortkrediten.

 

Stäng Skriv ut