Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Boende - Fritidshus/Bostadsrätt

Här får du hjälp med att teckna en ny försäkring. Om du inte vill teckna försäkringen direkt kan du välja att spara ett försäkringsförslag i stället för att fullfölja tecknandet av försäkringen. Börja med att välja vilken typ av försäkring du vill ha hjälp med genom att klicka på en av länkarna nedan.Teckna Bostadsrättsförsäkring


Gör så här:
1. Fyll i gatuadress och postnummer för bostadsrätten som ska försäkras.
2. Välj i rullistan det försäkringsbolag du haft tidigare. Saknas bolag sedan tidigare väljer du Ej försäkringsbehov.
3. Klicka på Fortsätt. Du kommer då till Bostadsuppgifter.
4. Fyll i boyta samt antal bad- och duschrum. Max 5 stycken.
5. Fyll i kod för eventuell kampanjrabatt.
6. Fyll i startdatum för försäkringen.
7. Klicka på Fortsätt. Du kommer då till en sida där du kan teckna din försäkring eller spara ett försäkringsförslag. Månads- respektive årspremien för den upplagda försäkringen visas.
8. Klicka på Spara förslag eller Teckna försäkring. Väljer du Spara förslag kommer du till försäkringsöversikten där ditt spararde förslag visas. Väljer du Teckna försäkring, gå vidare till steg 9.
9. Välj under Betalningsuppgifter hur försäkringen ska betalas.
10. Fyll i eventuell avvikande adress.
11. Fyll under Kontaktuppgifter i minst en kontaktuppgift och klicka på Fortsätt.
12. Kontrollera att alla uppgifter under Försäkringsförslag och Betalningsuppgifter stämmer. Klicka på länken Visa mer information för att se alla uppgifter.
13. Klicka på Godkänn. Du kommer till försäkringsöversikten där försäkringen nu visas.Teckna Fritidshusförsäkring


Gör så här:
1. Fyll i fastighetsbeteckning för fastigheten som ska försäkras. Skriv i formatet Namn blanksteg Nummer, exempelvis Baklastaren 1:6.
2. Välj i rullistan vilken kommun fastigheten tillhör.
3. Fyll i gatuadress för fritidshuset.
4. Välj i rullistan det försäkringsbolag du haft tidigare. Saknas bolag sedan tidigare väljer du Ej försäkringsbehov.
5. Klicka på Fortsätt. Du kommer då till Byggnadsuppgifter.
6. Fyll i bo- och biyta.
7. Fyll i antal bad- och duschrum. Max 5 stycken.
8. Fyll i byggår.
9. Om övriga byggnader finns, klicka på Lägg till byggnad. Fyll i byggyta och markera om byggnaden är vinterbonad.
10. Markera under Övriga försäkringsuppgifter om fastigheten är uthyrd eller inte.
11. Fyll i försäkringsbelopp för lösöre. Max 5 miljoner kronor.
12. Välj grundsjälvrisk för fastigheten.
13. Välj i rullistan om det finns någon småbåt som också ska försäkras.
14. Fyll i kod för eventuell kampanjrabatt.
15. Fyll i startdatum för försäkringen.
16. Klicka på Fortsätt. Du kommer då till en sida där du kan teckna din försäkring eller spara ett försäkringsförslag. Månads- respektive årspremien för den upplagda försäkringen visas för PLUS och BAS.
17. Välj avtalstyp, PLUS eller BAS, och klicka på Spara förslag eller Teckna försäkring. Väljer du Spara förslag kommer du till försäkringsöversikten där ditt sparade förslag visas. Väljer du Teckna försäkring, gå vidare till steg 18.
18. Välj under Betalningsuppgifter hur försäkringen ska betalas.
19. Fyll i eventuell avvikande adress.
20. Fyll under Kontaktuppgifter i minst en kontaktuppgift och klicka på Fortsätt.
21. Kontrollera att alla uppgifter under Försäkringsförslag och Betalningsuppgifter stämmer. Klicka på länken Visa mer information för att se alla uppgifter.
22. Klicka på Godkänn. Du kommer till försäkringsöversikten där försäkringen nu visas.

Stäng Skriv ut