Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Boende - Villahem/villa/hem

Här får du hjälp med att teckna en ny försäkring. Om du inte vill teckna försäkringen direkt kan du välja att spara ett försäkringsförslag i stället för att fullfölja tecknandet av försäkringen. Börja med att välja vilken typ av försäkring du vill ha hjälp med genom att klicka på en av länkarna nedan.


 

Teckna Villahemförsäkring


Gör så här:
1. Fyll i fastighetsbeteckning för fastigheten som ska försäkras. Skriv i formatet Namn blanksteg Nummer, exempelvis Baklastaren 1:6.
2. Välj i rullistan vilken kommun fastigheten tillhör och fyll i fastighetens adress.
3. Välj i rullistan det försäkringsbolag du haft tidigare. Saknas bolag sedan tidigare väljer du Ej försäkringsbehov.
4. Klicka på Fortsätt. Du kommer då till Grunduppgifter.
5. Fyll i fullständigt personnummer för make/maka/sambo och födelsedatum för övriga personer i hushållet.
6. Klicka på Fortsätt. Du kommer då till Byggnadsuppgifter.
7. Fyll i bo- och biyta.
8. Fyll i antal badrum och duschrum. Max 5 stycken.
9. Fyll i byggår.
10. Om övriga byggnader finns, klicka på Lägg till byggnad. Fyll i byggyta och markera om byggnaden är vinterbonad.
11. Markera under Övriga försäkringsuppgifter om fastigheten är uthyrd eller inte.
12. Fyll i försäkringsbelopp för lösöre.
13. Välj grundsjälvrisk för fastigheten.
14. Välj i rullistan om det finns någon småbåt som också ska försäkras.
15. Fyll i kod för eventuell kampanjrabatt.
16. Fyll i startdatum för försäkringen.
17. Klicka på Fortsätt. Du kommer då till en sida där du kan teckna din försäkring eller spara ett försäkringsförslag. Månads- respektive årspremien för den upplagda försäkringen visas för PLUS och BAS.
18. Välj avtalstyp, PLUS eller BAS, och klicka på Spara förslag eller Teckna försäkring. Väljer du Spara förslag kommer du till försäkringsöversikten där ditt sparade förslag visas. Väljer du Teckna försäkring, gå vidare till steg 19.
19. Välj under Betalningsuppgifter hur försäkringen ska betalas.
20. Fyll i eventuell avvikande adress.
21. Fyll under Kontaktuppgifter i minst en kontaktuppgift och klicka på Fortsätt.
22. Kontrollera att alla uppgifter under Försäkringsförslag och Betalningsuppgifter stämmer. Klicka på länken Visa mer information för att se alla uppgifter.
23. Klicka på Godkänn. Du kommer till försäkringsöversikten där försäkringen nu visas.


Teckna Hemförsäkring


Gör så här:
1. Den adress som du är folkbokförd på är ifylld. Om försäkringen inte gäller folkbokföringsadressen ändrar du adressuppgifterna i fälten Gatuadress och Postnummer.
2. Välj i rullistan det försäkringsbolag du haft tidigare. Saknas bolag sedan tidigare väljer du Ej försäkringsbehov.
3. Klicka på Fortsätt. Du kommer då till Grunduppgifter.
4. Fyll i fullständigt personnummer för make/maka/sambo och födelsedatum för övriga personer i hushållet.
5. Klicka på Fortsätt. Du kommer då till Bostadsuppgifter.
6. Fyll i boyta samt antal bad- och duschrum. Max 5 stycken.
7. Välj om du vill teckna bostadsrättstillägg. Information om vad bostadsrättstillägget täcker finns i ordlistan.
8. Fyll i försäkringsbelopp för lösöre.
9. Välj i rullistan om det finns någon småbåt som också ska försäkras.
10. Fyll i kod för eventuell kampanjrabatt.
11. Fyll i startdatum för försäkringen.
12. Klicka på Fortsätt. Du kommer då till en sida där du kan teckna din försäkring eller spara ett försäkringsförslag. Månads- respektive årspremien för den upplagda försäkringen visas för PLUS och BAS.
13. Välj avtalstyp, PLUS eller BAS, och klicka på Spara förslag eller Teckna försäkring. Väljer du Spara förslag kommer du till försäkringsöversikten där ditt sparade förslag visas. Väljer du Teckna försäkring, gå vidare till steg 14.
14. Välj under Betalningsuppgifter hur försäkringen ska betalas.
15. Fyll i eventuell avvikande adress.
16. Fyll under Kontaktuppgifter i minst en kontaktuppgift och klicka på Fortsätt.
17. Kontrollera att alla uppgifter under Försäkringsförslag och Betalningsuppgifter stämmer. Klicka på länken Visa mer information för att se alla uppgifter.
18. Klicka på Godkänn. Du kommer till försäkringsöversikten där försäkringen nu visas.


Teckna Villaförsäkring


Gör så här:
1. Fyll i fastighetsbeteckning för fastigheten som ska försäkras. Skriv i formatet Namn blanksteg Nummer, exempelvis Baklastaren 1:6.
2. Välj i rullistan vilken kommun fastigheten tillhör och fyll i fastighetens adress.
3. Välj i rullistan det försäkringsbolag du haft tidigare. Saknas bolag sedan tidigare väljer du Ej försäkringsbehov.
4. Klicka på Fortsätt. Du kommer då till Grunduppgifter.
5. Fyll i fullständigt personnummer för make/maka/sambo och födelsedatum för övriga personer i hushållet.
6. Klicka på Fortsätt. Du kommer då till Byggnadsuppgifter.
7. Fyll i bo- och biyta.
8. Fyll i antal bad- och duschrum. Max 5 stycken.
9. Fyll i byggår.
10. Om övriga byggnader finns, klicka på Lägg till byggnad. Fyll i byggyta och markera om byggnaden är vinterbonad.
11. Markera under Övriga försäkringsuppgifter om fastigheten är uthyrd eller inte.
12. Välj grundsjälvrisk för fastigheten.
13. Välj i rullistan om det finns någon småbåt som också ska försäkras.
14. Fyll i eventuell kampanjrabatt.
15. Fyll i startdatum för försäkringen.
16. Klicka på Fortsätt. Du kommer då till en sida där du kan teckna din försäkring eller spara ett försäkringsförslag. Månads- respektive årspremien för den upplagda försäkringen visas för PLUS och BAS.
17. Välj avtalstyp, PLUS eller BAS, och klicka på Spara förslag eller Teckna försäkring. Väljer du Spara förslag kommer du till försäkringsöversikten där ditt sparade förslag visas. Väljer du Teckna försäkring, gå vidare till steg 18.
18. Välj under Betalningsuppgifter hur försäkringen ska betalas.
19. Fyll i eventuell avvikande adress.
20. Fyll under Kontaktuppgifter i minst en kontaktuppgift och klicka på Fortsätt.
21. Kontrollera att alla uppgifter under Försäkringsförslag och Betalningsuppgifter stämmer. Klicka på länken Visa mer information för att se alla uppgifter.
22. Klicka på Godkänn. Du kommer till försäkringsöversikten där försäkringen nu visas.


Stäng Skriv ut