Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Premie för försäkring/försäkringsförslag

Teckna försäkring eller spara försäkringsförslag


Här visas månads- respektive årspremien för försäkringen, både för PLUS och BAS. Om du är helkund är rabatten redan dragen från premien. För att vara helkund måste du ha boendeförsäkring (Hem, Villa eller Villahem) och bilförsäkring. Du kan välja mellan att teckna försäkringen direkt eller att spara ett försäkringsförslag.


Gör så här:
1. Välj avtalstyp, PLUS eller BAS, och klicka på Spara förslag eller Teckna försäkring. Väljer du Spara förslag kommer du till försäkringsöversikten där ditt sparade förslag visas. Väljer du Teckna försäkring, gå vidare till steg 2.
2. Välj under Betalningsuppgifter hur försäkringen ska betalas.
3. Fyll i eventuell avvikande adress.
4. Fyll under Kontaktuppgifter i minst en kontaktuppgift och klicka på Fortsätt.
5. Kontrollera att alla uppgifter under Försäkringsförslag och Betalningsuppgifter stämmer. Klicka på länken Visa mer information för att se alla uppgifter.
6. Klicka på Godkänn. Du kommer till försäkringsöversikten där försäkringen nu visas.

Stäng Skriv ut