Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Ändra fordonsförsäkring

Här får du hjälp med att ändra en gällande försäkring. Du kan endast ändra en försäkring från BAS till PLUS.

De enda betalningsuppgifter du kan ändra här är betalningsperiod för autogiro. Vill du ändra betalningssätt eller kontonummer för autogiro ändrar måste du kontakta ditt bankkontor eller telefonbanken.


Gör så här:
1. Fyll i startdatum för ändringen.
2. Gör de ändringar du vill. Klicka på länken Visa mer information för att se alla uppgifter som går att ändra.
3. Klicka på Fortsätt när alla ändringar är gjorda. Du kommer då till sidan med den nya premien.
4. Klicka på Fortsätt.
5. Kontrollera att alla uppgifter under Försäkring och Betalningsuppgifter stämmer. Klicka på länken Visa mer information för att se alla uppgifter.
6. Klicka på Godkänn. Du kommer till försäkringsöversikten där försäkringen nu visas.

Stäng Skriv ut