Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Registrera ändring av lånevillkor

I huvudmenyn väljer du Låna – Låneöversikt.

Ändringen är indelad i fem steg (Steg 1/2/3/4/5). Det går att klicka på de steg som har fyllts i om du vill kontrollera eller ändra uppgifter. Ifyllda uppgifter ligger kvar när du går bakåt. Klicka på Fortsätt för att gå framåt igen.

Ändra lånevillkor

1. Klicka på det lån du vill ändra. Du kommer till sidan Uppgifter om aktuell avi.

2. Klicka på länken Ändra lånevillkor.

Startdag nya villkor

3. Välj ny startdag i rullistan, det vill säga vilken dag de nya villkoren ska träda i kraft.

4. Klicka på Fortsätt.

Välj nya villkor för ditt lån

5. Välj bindningstid i rullistan.

6. Välj hur du vill amortera ditt lån, det vill säga amorteringstyp och återbetalningstid i rullistan. Om du väljer 3-månaders bindningstid kan du inte välja amortering med serieplan.

7. Klicka på Fortsätt.

Kontrollera uppgifter

8. Kontrollera dina uppgifter. De ränte- och amorteringsvillkor som du valt visas nu på sidan tillsammans med nuvarande lånevillkor. Om du vill pröva med andra villkor klickar du på Tillbaka och kan då ändra villkoren.

Kommande förfallodagar och amortering visas baserade på de villkor som du begärt. Redovisningen tar inte hänsyn till avier som du inte betalt.

Preliminärt belopp innebär att ränteförändring eller eventuell amortering kan påverka beloppet som fastställs på villkorsändringsdagen.

9. Klicka på Fortsätt.

Läs allmänna kreditvillkor

10. Klicka på länken för att ta del av de allmänna kreditvillkoren.

11. Klicka på Fortsätt.

Godkänn ändring

De ränte- och amorteringsvillkor som du valt visas på sidan. Kontrollera att de stämmer. Du godkänner ändringen med den ID-metod du använder i internetbanken, till exempel en säkerhetsdosa. Läs mer under respektive rubrik.

Godkänn med säkerhetsdosa

12. Mata in de siffror som anges på sidan i säkerhetsdosan. Siffrorna utgör de sista åtta siffrorna av lånenumret.

13. Skriv in den kod du får från dosan i inmatningsfältet.

14. Klicka på Godkänn. Du har nu godkänt ändringen av lånevillkoren och kommer till en sida som bekräftar att du ändrat lånevillkoren.

Godkänn med BankID på Kort

15. Kontrollera att siffrorna i uppdragets referensnummer är desamma som de sista åtta siffrorna i lånenumret.

16. Skriv in din sexsiffriga PIN-kod. Om du har två PIN-koder till ditt BankID anger du PIN-koden för underskrift.

17. Godkänn uppdraget genom att klicka på OK. Du har nu godkänt ändringen av lånevillkoren och kommer till en sida som bekräftar att du ändrat lånevillkoren.

Ändra lånevillkor – bekräftelse

18. Här presenteras dina nya ränte- och amorteringsvillkor.

  • Om du vill kan du skriva ut bekräftelsen. Klicka på Skriv ut.
Stäng Skriv ut