Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Ansökan om lån till övrigt Kontokredit

I huvudmenyn väljer du:
Låna – Ansök om lån och lånelöfte – Kontokredit eller
Startsida – Beställ tjänster – Ansökan om lån och lånelöfte - Kontokredit

Ansökan är indelad i tre steg (Steg 1/2/3). Det går att klicka på de steg som har fyllts i om du vill kontrollera eller ändra uppgifter. Ifyllda uppgifter ligger kvar när du går bakåt. Klicka på Fortsätt för att gå framåt igen.

Obligatoriska uppgifter är markerade med* och måste fyllas i.

Ändra och spara uppgifter

  • Du kan göra ändringar i ansökan genom att gå mellan stegen eller använda knappen Tillbaka på sidorna.
  • Om du vill avbryta din ansökan tillfälligt för att fortsätta senare, klicka på Spara. Din påbörjade ansökan sparas under Låneöversikt – Påbörjade låneansökningar.

Lån till kontokredit

1. Ange det belopp du vill låna.

2. Ange ändamål med lånet, det vill säga vad du ska använda lånet till.

3. Klicka på Fortsätt.

2. Personuppgifter

1. Fyll i de personuppgifter som efterfrågas.

2. Välj anställningsform i rullistan. Beroende på anställningsform kommer fråga om arbetsgivare och anställningstid upp.

3. Fyll i din månadsinkomst samt eventuell bil- och löneförmån i hela kronor.

Uppgifter om hushållet

4. Ange antalet personer i ditt hushåll. Barn som du har delad vårdnad om räknas som en person. Ange antal barn upp till 18 år.

5. Välj boendeform i rullistan.

6. Fyll i din boendekostnad per månad samt dina studieskulder.

7. Fyll i din nuvarande skuld hos andra långivare.

Registrera uppgifter om medlåntagare

8. Markera om du är gift, sambo eller registrerad partner.

9. Om Ja - Markera om make/sambo/registrerad partner ska vara medlåntagare.

10. Markera om annan medlåntagare ska registreras.

11. Klicka på Fortsätt.

3. Uppgifter om make/sambo/registrerad partner

Om du svarat Ja på frågan är du gift, sambo eller registrerad partner fyller du i följande uppgifter.

1. Fyll i personuppgifter om make/sambo/registrerad partner.

2. Fyll i månadsinkomst samt eventuell bil- och löneförmån i hela kronor.

3. Välj anställningsform i rullistan. Beroende på anställningsform kommer fråga om arbetsgivare och anställningstid upp.

4. Klicka på Fortsätt.

4. Uppgifter om tidigare anställning

Om ditt nuvarande arbete har pågått kortare tid än sex månader behöver vi uppgifter om föregående anställning.

1. Fyll i de personuppgifter som efterfrågas.

2. Välj anställningsform i rullistan.

3. Fyll i uppgifter om arbetsgivare och anställningsperiod, från datum till datum.

4. Klicka på Fortsätt.

5. Personuppgifter medlåntagare

Om du markerat att annan medlåntagare ska registreras fyller du i följande uppgifter. Observera att maximalt två låntagare kan söka samma lån med varsin make/sambo/registrerad partner.

1. Fyll i samtliga personuppgifter för din medlåntagare.

2. Välj anställningsform i rullistan. Beroende på anställningsform kommer fråga om arbetsgivare och anställningstid upp.

3. Fyll i din månadsinkomst samt eventuell bil- och löneförmån i hela kronor.

Uppgifter om medlåntagarens hushåll

4. Ange antalet personer i medlåntagarens hushåll. Barn som man har delad vårdnad om räknas som en person. Ange antal barn upp till 18 år.

5. Välj boendeform i rullistan.

6. Fyll i din boendekostnad per månad samt dina studieskulder.

7. Fyll i din nuvarande skuld hos andra långivare.

Registrera uppgifter om medlåntagare
8. Markera om medlåntagaren är gift, sambo eller har registrerad partner.

9. Markera om medlåntagarens make/sambo/registrerad partner ska vara medlåntagare.

10. Klicka på Fortsätt.

6. Uppgifter om medlåntagarens make/sambo/registrerad partner

Om du markerat att medlåntagarens make/sambo/registrerad partner ska vara medlåntagare fyller du i följande uppgifter.

1. Fyll i personuppgifter om medlåntagarens make/sambo/registrerad partner.

2. Fyll i månadsinkomst samt eventuell bil- och löneförmån i hela kronor.

3. Välj anställningsform i rullistan. Beroende på anställningsform kommer fråga om arbetsgivare och anställningstid upp.

4. Klicka på Fortsätt.

7. Sammanställning av uppgifter

På den här sidan visas en sammanställning av de uppgifter du fyllt i. Kontrollera att alla uppgifter är korrekt ifyllda. Gå mellan stegen för att ändra uppgifter eller klicka på Ändra.

Kontrollera och skicka ansökan

1. Klicka på länken under Typ av lån för att visa detaljerade uppgifter. Om du klickar på pilen visas/döljs uppgifterna på sidan.

2. Välj Konto för automatisk betalning, det vill säga konto som kostnaderna för lånet ska betalas från i rullistan.

3. Under Övrig information kan du skicka ett meddelande till banken.

  • För att spara ansökan och avsluta vid ett senare tillfälle, klicka på Spara.
  • För att ta bort ansökan, klicka på Ta bort.

4. Klicka på Skicka så skickas din ansökan till en handläggare. En kopia av ansökan sparas på Startsidan – Meddelanden – Skickade.

Inom några dagar kommer ett nytt meddelande på Startsidan med information om ansökan beviljats eller inte. Därefter skickas ett avtal hem till dig som ska returneras undertecknat till banken.

Stäng Skriv ut