Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Ansökan om lån till bil

I huvudmenyn väljer du:
Låna - Ansökan om lån - Billån eller
Startsida - Beställ tjänster - Ansökan om lån och lånelöfte

Ansökan är indelad i fyra steg (Steg 1/2/3/4). Det går att klicka på de steg som har fyllts i om du vill kontrollera eller ändra uppgifter. Ifyllda uppgifter ligger kvar när du går bakåt. Klicka på Fortsätt för att gå framåt igen.

Obligatoriska uppgifter är markerade med* och måste fyllas i.

Ändra och spara uppgifter

• Du kan göra ändringar i ansökan genom att gå mellan stegen eller använda knappen Tillbaka på sidorna.
• Om du vill avbryta din ansökan tillfälligt för att fortsätta senare, klicka på Spara. Din påbörjade ansökan sparas under Låneöversikt - Påbörjade låneansökningar via internet

Lån till bil

1. Markera typ av lån, det vill säga Billån, Lånelöfte billån eller Medlemsbillån.

2. Om du valt Medlemsbillån markerar du vilken organisation du tillhör i rullistan. Markera rutan för att visa att du accepterar villkoren för Medlemsbillån.

3. Klicka på Fortsätt.

1. Personuppgifter

1. Fyll i de personuppgifter som efterfrågas.

2. Välj anställningsform i rullistan. Beroende på anställningsform kommer fråga om arbetsgivare och anställningstid upp.

3. Fyll i din månadsinkomst.

Uppgifter om hushållet

4. Ange antalet personer i ditt hushåll. Barn som du har delad vårdnad om räknas som en person. Ange antal barn upp till 18 år.

5. Välj boendeform i rullistan.

6. Fyll i din boendekostnad per månad samt dina studieskulder.

Registrera uppgifter om medlåntagare

7. Markera om du vill lägga till medlåntagare..

8. Om Ja - Markera om medlåntagaren är din make/maka/sambo/registrerad partner.

9. Klicka på Fortsätt.

2. Uppgifter om make/sambo/registrerad partner

Om du svarat Ja på frågan om medlåntagaren är din make/maka/sambo/registrerad partner.

1. Fyll i personuppgifter.

2. Fyll i månadsinkomst.

3. Välj anställningsform i rullistan. Beroende på anställningsform kommer fråga om arbetsgivare och anställningstid upp.

4. Klicka på Fortsätt.

3. Uppgifter om tidigare anställning

Om ditt eller medlåntagarens nuvarande arbete har pågått kortare tid än sex månader behöver vi uppgifter om föregående anställning.

1. Välj anställningsform i rullistan. Beroende på anställningsform kommer fråga om arbetsgivare och anställningstid upp.

2. Fyll i uppgifter om arbetsgivare och anställningsperiod, från datum till datum.

3. Klicka på Fortsätt.

4. Personuppgifter medlåntagare

Om du markerat Nej på frågan om medlåntagaren är din make/maka/sambo/registrerad partnerfyller du i följande uppgifter.

1. Fyll i samtliga personuppgifter för din medlåntagare.

2. Välj anställningsform i rullistan. Beroende på anställningsform kommer fråga om arbetsgivare och anställningstid upp.

3. Fyll i medlåntagarens månadsinkomst.

Uppgifter om medlåntagarens hushåll

4. Ange antalet personer i medlåntagarens hushåll. Barn som man har delad vårdnad om räknas som en person. Ange antal barn upp till 18 år.

5. Välj boendeform i rullistan.

6. Fyll i din boendekostnad per månad samt dina studieskulder.


6. Uppgifter om den bil som ansökan avser

Om du söker Billån eller Medlemsbillån fyller du i följande uppgifter.

1. Fyll i bilmärke och modell, till exempel Volvo kombi V70.

2. Ange registreringsnumret på bilen, till exempel ABC 123.

3. Ange årsmodell, till exempel 2003.

4. Markera om bilen är ny eller begagnad.

Uppgifter om pris och inbyte

Kontantinsatsen ska uppgå till minst 20 procent av bilens pris.

5. Ange bilens pris.

Markera om du kommer att lämna en bil i inbyte.

6. Om Ja – ange vad inbytesbilen är värd..

7. Ange märke och modell på den inbytesbilen, till exempel Volvo kombi V70.

Ange registreringsnummer på inbytesbilen.

8. Om du har du lån på inbytesbilen – ange lånebeloppet.

9. Ange namnet på den långivare där du har ditt tidigare lån.

10. Fyll i den summa som betalas kontant till bilförsäljaren.

11. Välj återbetalningstid för lånet i rullistan.

12. Välj amorteringstyp i rullistan.
Rak amortering – samma amorteringsbelopp plus ränta betalas varje gång.
Annuitet – summan av amorteringen och ränta är lika stor vid varje betalningstillfälle om samma ränta gäller.

Uppgifter om bilhandlaren

13. Fyll i företagsnamn, observera att företaget måste vara auktoriserad bilhandlare i Sverige.

14. Fyll i de företagsuppgifter som efterfrågas.

15. Klicka på Fortsätt.

7. Lånelöfte för bilköp

Om du söker Lånelöfte fyller du i följande uppgifter.

1. Ange bilens pris.

2. Fyll i kontantinsats som betalats kontant till bilhandlaren eller om du fått något betalt för din gamla bil vid inbyte till ny.

3. Klicka på Beräkna belopp för att få fram lånebeloppet, det vill säga skillnaden mellan bilens pris och kontantinsats/inbytet, i fältet nedan.

4. Klicka på Fortsätt.

8. Sammanställning av uppgifter

På den här sidan visas en sammanställning av de uppgifter du fyllt i. Kontrollera att alla uppgifter är korrekt ifyllda. Gå mellan stegen för att ändra uppgifter eller klicka på Ändra.

Kontrollera och skicka ansökan

1. Klicka på länken under Typ av lån för att visa detaljerade uppgifter. Om du klickar på pilen visas/döljs uppgifterna på sidan.

2. Välj Konto för automatisk betalning, det vill säga konto som kostnaderna för lånet ska betalas från, i rullistan.

3. Under Övrig information kan du skicka ett meddelande till banken.

• För att spara ansökan och avsluta vid ett senare tillfälle, klicka på Spara.
• För att ta bort ansökan, klicka på Ta bort.

4. Klicka på Skicka så skickas din ansökan till en handläggare. En kopia av ansökan sparas på Startsidan -Meddelanden -Skickade.

Inom några dagar kommer ett nytt meddelande på Startsidan med information om ansökan beviljats eller inte. Därefter skickas ett avtal hem till dig som ska returneras undertecknat till banken.
 

 

Stäng Skriv ut