Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Ändra ansökan

Du kan ändra löpande i ansökan när du fyller i den genom att klicka på Steg överst på sidan eller knappen Tillbaka.

Steg 1/2/3/osv

Ansökan är indelad i flera steg (Steg 1/2/3/osv). Det går att klicka på de steg som har fyllts i om du vill kontrollera eller ändra uppgifter. Ifyllda uppgifter ligger kvar när du går bakåt. Klicka på Fortsätt för att gå framåt igen.

Tillbaka

Klicka på knappen Tillbaka för att komma till föregående sida och göra ändringar.

  • Om du saknar vissa uppgifter kan du välja och klicka på Spara för att fortsätta senare. Din påbörjade ansökan sparas då i Låneöversikten under Låna och du kan fortsätta att fylla i den vid ett senare tillfälle.
Stäng Skriv ut