Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Ansökan om lån till bostad

I huvudmenyn väljer du:
Låna – Ansök om lån – Lån till bostad eller
Startsida – Beställ tjänster – Ansökan om lån till bostad

Ansökan är indelad i fem steg (Steg 1/2/3/4/5). Det går att klicka på de steg som har fyllts i om du vill kontrollera eller ändra uppgifter. Ifyllda uppgifter ligger kvar när du går bakåt. Klicka på Fortsätt för att gå framåt igen.

Obligatoriska uppgifter är markerade med* och måste fyllas i.

Ändra och spara uppgifter

  • Du kan göra ändringar i ansökan genom att gå mellan stegen eller använda knappen Tillbaka på sidorna.
  • Om du vill avbryta din ansökan tillfälligt för att fortsätta senare, klicka på Spara. Din påbörjade ansökan sparas under Låneöversikt – Påbörjade låneansökningar.

Lån till bostad

1. Fyll i belopp, ändamål med lånet, markera objekt det vill säga Villa, Fritidshus eller Bostadsrätt. Markera typ av lån det vill säga Lånelöfte, Bolån eller Bolån med handpenningslån.

Om du väljer Bolån med handpenningslån visas ett inmatningsfält där du fyller i lånebeloppet för handpenninglånet.

2. Klicka på Fortsätt.

1. Personuppgifter

1. Fyll i de personuppgifter som efterfrågas.

2. Välj anställningsform i rullistan. Beroende på anställningsform kommer fråga om arbetsgivare och anställningstid upp.

3. Fyll i din månadsinkomst samt eventuell bil- och löneförmån i hela kronor.

Uppgifter om hushållet

4. Ange antalet personer i ditt hushåll. Barn som du har delad vårdnad om räknas som en person. Ange antal barn upp till 18 år.

5. Om du söker ett huslån ska du ange tillgångar du har i andra finansinstitut.

Registrera uppgifter om make/sambo/registrerad partner eller medlåntagare

6. Markera om du är gift, sambo eller registrerad partner.

7. Om Ja - Markera om make/sambo/registrerad partner ska vara medlåntagare.

8. Markera om annan medlåntagare ska registreras.

9. Klicka på Fortsätt.

2. Uppgifter om make/sambo/registrerad partner

Om du svarat Ja på frågan är du gift, sambo eller registrerad partner fyller du i följande uppgifter.

1. Fyll i personuppgifter om make/sambo/registrerad partner.

2. Fyll i månadsinkomst samt eventuell bil- och löneförmån i hela kronor.

3. Välj anställningsform i rullistan. Beroende på anställningsform kommer fråga om arbetsgivare och anställningstid upp.

4. Klicka på Fortsätt.

3. Uppgifter om tidigare anställning

Om ditt nuvarande arbete har pågått kortare tid än sex månader behöver vi uppgifter om föregående anställning.

1. Fyll i de personuppgifter som efterfrågas.

2. Välj anställningsform i rullistan.

3. Fyll i uppgifter om arbetsgivare och anställningsperiod, från datum till datum.

4. Klicka på Fortsätt.

4. Personuppgifter medlåntagare

Om du markerat att medlåntagare ska registreras fyller du i följande uppgifter. Observera att maximalt två låntagare kan söka samma lån med varsin make/sambo/registrerad partner.

1. Fyll i samtliga personuppgifter för din medlåntagare.

2. Välj anställningsform i rullistan. Beroende på anställningsform kommer fråga om arbetsgivare och anställningstid upp.

3. Fyll i din månadsinkomst samt eventuell bil- och löneförmån i hela kronor.

Uppgifter om medlåntagarens hushåll

4. Ange antalet personer i medlåntagarens hushåll. Barn som man har delad vårdnad om räknas som en person. Ange antal barn upp till 18 år.

5. Ange tillgångar i andra finansinstitut.

Registrera uppgifter om medlåntagare

6. Markera om medlåntagaren är gift, sambo eller har registrerad partner.

7. Markera om medlåntagarens make/sambo/registrerad partner ska vara medlåntagare.

8. Klicka på Fortsätt.

5. Uppgifter om medlåntagarens make/sambo/registrerad partner

Om du markerat att medlåntagarens make/sambo/registrerad partner ska vara medlåntagare fyller du i följande uppgifter.

1. Fyll i personuppgifter om medlåntagarens make/sambo/registrerad partner.

2. Fyll i månadsinkomst samt eventuell bil- och löneförmån i hela kronor.

3. Välj anställningsform i rullistan. Beroende på anställningsform kommer fråga om arbetsgivare och anställningstid upp.

4. Klicka på Fortsätt.

6. Hushållets kostnader

Om du köper en ny permanent bostad anger du uppgifter om ditt framtida boende. Om du ska behålla din nuvarande bostad som ditt permanenta boende anger du uppgifter om ditt nuvarande boende.

1. Fyll i din kommunala skattesats. Du hittar uppgifterna på din skattesedel. Om du ska flytta till en annan kommun kan du kontakta kommunkontoret för ytterligare information.

2. Välj boendeform i rullistan.

3. Fyll i tomträttsavgäld om du betalar tomthyra till kommunen.

4. Ange taxeringsvärde om du har någon annan fastighet som du betalar fastighetsskatt för.

5. Fyll i den totala driftskostnaden för hela ditt boende per år, till exempel försäkring, sophämtning, el och vatten. Här ska uppgifter för både permanent boende och eventuellt fritidshus fyllas i.

6. Fyll i hyra eller avgift som du betalar för lägenhet angivet i kronor per månad.

7. Fyll i eventuellt borgensåtagande om du gått i borgen för någon annans skuld. Det vill säga att du förbundit dig att betala den personens lån om han eller hon inte gör det.

8. Fyll i eventuell kostnad för barnomsorg och underhåll per år.

Befintliga lån - Huvudlåntagarens lån i Swedbank

9. Fyll i långivare, lånenummer och skuld. De lån som du redan har i banken kommer upp automatiskt. Om däremot din make/sambo/registrerade partner har lån syns de inte automatiskt utan måste fyllas i under Hushållets övriga lån.

10. Markera om du vill att lånet ska lösas eller inte då det nya lånet betalas ut.

Hushållets övriga lån

11. Ange namnet på den långivare där du har lånet.

12. Fyll i lånenummer som finns på avin som du får från långivaren.

13. Fyll i nuvarande skuld hos andra långivare, räntesats på lånet och amortering i kronor per år.

14. Markera om du vill att lånet ska lösas eller inte då det nya lånet betalas ut.

15. Klicka på Fler lån om du behöver ytterligare fält.

16. Klicka på Fortsätt.

7. Uppgifter om den fastighet som ansökan avser

Om du söker bolån eller Bolån med handpenning och har markerat boendeform Fritidshus eller Villa fyller du i följande uppgifter.

1. Fyll i aktuell kommun för boendet.

2. Ange fastighetens beteckning, till exempel Rosen 1:4.

3. Fyll i taxeringsvärde, det vill säga det tomt- och husvärde på vilken fastighetskatten baseras.

4. Ange fastighetens marknadsvärde eller köpeskilling, det vill säga den summa som betalas vid köpet.

5. Välj den information som värdet baseras på i rullistan.

6. Ange värderings- eller köpedatum.

7. Fyll i den summa som betalas kontant.

8. Markera om du vill registrera uppgifter om blivande ägare.

9. Om du markerat Ja fyller du i den blivande ägarens personnummer.

10. Klicka Fortsätt.

8. Uppgifter om den bostadsrätt som ansökan avser

Om du söker Bolån eller Bolån med handpenning och har markerat boendeform Bostadsrätt fyller du i följande uppgifter.

1. Fyll i aktuell kommun för boendet.

2. Ange bostadsrättsföreningens namn.

3. Fyll i lägenhetsnummer.

4. Markera typ av lägenhet, flerbostadshus eller enbostadshus.

Bostadsrättens värde

5. Ange bostadsrättens marknadsvärde eller köpeskilling, det vill säga den summa som betalas vid köpet.

6. Välj den information som värdet baseras på i rullistan.

7. Ange värderings- och köpedatum.

8. Fyll i den summa som betalas kontant.

Godkännande av pantsättning

9. Markera om ägaren är gift/sambo/registrerad partner med någon som bor i lägenheten men inte är låntagare.

10. Om Ja markerats fyller du i samtliga personuppgifter.

11. Klicka på Fortsätt.

  • Vid pantsättning av bostadsrätt som utgör makars/sambors/registrerade partners gemensamma bostad krävs som huvudregel skriftligt samtycke från andra partnern.

9. Lånelöfte fastighet

Om du söker Lånelöfte och har markerat boendeform Fritidshus eller Villa fyller du i följande uppgifter.

1. Fyll i aktuell kommun för boendet.

2. Ange fastighetens beteckning, till exempel Rosen 1:4.

3. Fyll i taxeringsvärde.

4. Ange fastighetens marknadsvärde eller köpeskilling, det vill säga den summa som betalas vid köpet.

5. Välj den information som värdet baseras på i rullistan.

6. Ange värderings- eller köpedatum.

7. Fyll i den summa som betalas kontant.

8. Klicka på Fortsätt.

10. Lånelöfte bostadsrätt

Om du söker Lånelöfte och har markerat boendeform Bostadsträtt fyller du i följande uppgifter.

1. Fyll i aktuell kommun för boendet.

2. Ange bostadsrättsföreningens namn.

3. Fyll i lägenhetsnummer.

4. Markera typ av lägenhet, flerbostadshus eller enbostadshus.

Bostadsrättens värde

5. Ange bostadsrättens marknadsvärde eller köpeskilling, det vill säga den summa som betalas vid köpet.

6. Välj den information som värdet baseras på i rullistan.

7. Ange värderings- och köpedatum.

8. Fyll i den summa som betalas kontant.

9. Klicka på Fortsätt.

11. Sammanställning av uppgifter

På den här sidan visas en sammanställning av de uppgifter du fyllt i. Kontrollera att alla uppgifter är korrekt ifyllda. Gå mellan stegen för att ändra uppgifter eller klicka på Ändra.

Kontrollera och skicka ansökan

1. Klicka på länken under Typ av lån för att visa detaljerade uppgifter. Om du klickar på pilen visas/döljs uppgifterna på sidan.

2. Välj Konto för automatisk betalning, det vill säga konto som kostnaderna för lånet ska betalas från i rullistan.

3. Under Övrig information kan du skicka ett meddelande till banken.

  • För att spara ansökan och avsluta vid ett senare tillfälle, klicka på Spara.
  • För att ta bort ansökan, klicka på Ta bort.

4. Klicka på Skicka så skickas din ansökan till en handläggare. En kopia av ansökan sparas på Startsidan – Meddelanden – Skickade.

Inom några dagar kommer ett nytt meddelande på Startsidan med information om ansökan beviljats eller inte. Därefter skickas ett avtal hem till dig som ska returneras undertecknat till banken.

Stäng Skriv ut