Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Spara ansökan

Fyll i ansökan steg för steg. Du kan när som helst välja att spara dina uppgifter och fortsätta att fylla i ansökan senare.

När du klickar på Spara får du frågan om du vill spara registrerade uppgifter för att fortsätta senare. Din påbörjade ansökan sparas då i Låneöversikten under Låna.

Om du inte sparar uppgifterna töms fälten när du avbryter ansökan.

Stäng Skriv ut