Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Visa uppgifter om lån

I huvudmenyn väljer du Låna – Låneöversikt.

1. Klicka på ett befintligt lån så kommer du till sidan Uppgifter om aktuell avi.

2. Klicka på länken Visa uppgifter om lånet längst ner på sidan så kommer du till sidan Uppgifter om lån.

Här visas uppgifter om lånet, till exempel typ av lån, skuld, bindningstid, räntesats, betalningsintervall och amorteringsplan. Dessutom presenteras uppgifter om låntagare och säkerheter.

För Swedbank Hypotekslån kan man ändra villkor

Om du vill ändra dina lånevillkor eller godkänna en pågående villkorsändring, klicka på länken Ändra lånevillkor längst ner till höger på sidan. Du kan ändra val av ny räntebindningstid fram till 14 dagar före ordinarie villkorsändringsdag.

Stäng Skriv ut