Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Lägg till ny betalningsmottagare

I huvudmenyn väljer du Betala/Överföra - Mottagarlistor - Betalningsmottagare.

1. På sidan Mottagarlistor registrerar du en ny mottagare genom att klicka på länken Lägg till ny mottagare. Nya fält öppnas där du skriver in en ny mottagare. Du kan även klicka på Lägg till ny mottagare från sidan Bankgiro- och plusgirobetalning.
2. Välj betalningsrutin genom att markera om fakturan eller räkningen ska betalas via bankgiro eller plusgiro.
3. Fyll i bankgiro- eller plusgironummer.
4. Klicka på Hämta namn. Då visas mottagarens juridiska namn, vilket kan skilja sig från namnet på fakturan. I fältet Mottagare kan du ändra det juridiska namnet till ett annat namn.
5. Klicka på Till godkänna. Du kommer till sidan Betalningsmottagare - godkänn.

Betalningsmottagare - godkänn

Du godkänner mottagaren med den ID-metod du använder i internetbanken, till exempel en säkerhetsdosa. Läs mer under respektive rubrik.
6. Kontrollera att alla uppgifter om betalningsmottagaren stämmer. Vill du göra en ändring klickar du på Tillbaka. Du kommer tillbaka till sidan för att registrera betalningsmottagare. Gör dina ändringar och avsluta med att godkänna mottagaren.

Godkänn med säkerhetsdosa

7. Mata in de siffror som anges på sidan i säkerhetsdosan. Siffrorna utgör de sista åtta siffrorna av bg/pg-numret.
8. Skriv in den kod du får från dosan i inmatningsfältet.
9. Klicka på Godkänn. Du är nu klar med din registrering och kommer till sidan Mottagarlistor. Den nya mottagaren sparas i listan med betalningsmottagare på sidan.  

Godkänn med BankID på Kort

10. Kontrollera att siffrorna i uppdragets referensnummer är desamma som de sista åtta siffrorna av bankgiro- eller plusgironumret.
11. Skriv in din sexsiffriga PIN-kod. Om du använder två PIN-koder till ditt BankID anger du PIN-koden för underskrift.
12. Godkänn uppdraget genom att klicka på OK. Du är nu klar med din registrering och kommer till sidan Mottagarlistor. Den nya mottagaren sparas i listan med betalningsmottagare på sidan

Om du inte godkänner betalningsmottagaren avslutas registreringen och betalningsmottagaren blir inte registrerad. 

Stäng Skriv ut