Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Ta bort mottagare

Mottagare i utlandet kan tas bort både före och efter det att du har godkänt den. En mottagare till vilken det finns en betalning som ligger på bevakning eller en betalning som ännu inte har godkänts kan dock inte tas bort förrän betalningen genomförts eller tagits bort.

Mottagare som du inte har godkänt

Lämna sidan där du registrerar din mottagare. Uppgifterna sparas inte förrän du har klickat på knappen Godkänn på sidan Lägg till ny mottagare i utlandet - godkänn.

Mottagare som du har godkänt

I huvudmenyn väljer du Betala/Överföra - Mottagarlistor - Mottagare i utlandet.

1. För att ta bort en mottagare klickar du på mottagarnamnet under Mottagare. Du kommer till sidan Mottagare i utlandet.

2. Klicka på Ta bort och bekräfta meddelandet.
 

Stäng Skriv ut