Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Om innehav fondsparande

När du kommer till huvudmenyn väljer du Spara/Placera - Fonder

Här visas ditt/företagets innehav i fonder. Du kan enkelt köpa, sälja eller byta svenska och utländska fonder från många olika fondbolag.

Fördelning visar hur fondinnehavet i procent är placerat i räntor, aktier och alternativa placeringar. Tillgångar visar fondinnehavets värde och värdeförändring. 

Instruktioner på varje sida

Till alla länkar och knappar finns en kort beskrivning av vad som händer om man klickar på dem. Ställ markören på länken eller knappen så visas beskrivningen.

Till vissa ord finns en ordförklaring. Ställ markören på ordet så visas förklaringen.
 

Stäng Skriv ut