Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Visa innehav fondsparande

När du kommer till huvudmenyn väljer du Spara/Placera - Fonder

Här visas ditt/företagets innehav i fonder. Du kan enkelt köpa, sälja eller byta svenska och utländska fonder från många olika fondbolag.

Här visas:

 • De olika fonder som ingår i ditt fondkonto samt aktuella uppgifter om dina andelar i respektive fond. Om du har flera fondkonton visas en rubrik för varje konto.  
 • Regelbundet och daterat sparande till fondkontot.  

Via denna sida kan du:

 • Visa innehav för ett fondkonto.  
 • Visa historiska transaktioner för alla fonder på fondkontot.  
 • Visa historiska och aktuella transaktioner för en fond.  
 • Visa uppgifter om aktuell transaktion, det vill säga köp, försäljning eller byte som är pågående.  
 • Ta bort aktuell transaktion.  
 • Visa uppgifter om regelbundet och daterat sparande.  
 • Ändra regelbundet och daterat sparande.  
 • Ta bort regelbundet och daterat sparande.

Visa innehav för ett fondkonto

1. Klicka på fondkontot. Du kommer till en sida som visar innehavet i det fondkontot. Här visas även om du har regelbundet och daterat sparande till fondkontot.

Via denna sida kan du:

 • Visa historiska transaktioner för alla fonder på fondkontot genom att klicka på länken All historik.
 • Visa historiska och aktuella transaktioner för en fond genom att klicka på fonden.
 • Gå till sidan Uppgifter om regelbundet och daterat sparande genom att klicka på kontonumret under Från konto.

 

Stäng Skriv ut