Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Om innehav kapitalförsäkring

När du kommer till huvudmenyn väljer du Spara/Placera – Kapitalförsäkringar

Här visas ditt sparande i kapitalförsäkringar. Fördelning visar hur innehavet i procent är placerat i räntor, aktier och alternativa placeringar. Tillgångar visar innehavets värde och värdeförändring. Värdet som visas är inklusive ännu ej uttagen avkastningsskatt i år.

Läs mer om avkastningsskatt

Du kan enkelt köpa eller placera om ditt innehav. Du kan även titta på information om din försäkring och se all transaktionshistorik.

Instruktioner på varje sida

Till alla länkar och knappar finns en kort beskrivning av vad som händer om man klickar på dem. Ställ markören på länken eller knappen så visas beskrivningen.

Till vissa ord finns en ordförklaring. Ställ markören på ordet så visas förklaringen.
 

Stäng Skriv ut