Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Visa innehav kapitalförsäkringar

I huvudmenyn väljer du Spara/Placera – Kapitalförsäkringar

Här visas ditt sparande i kapitalförsäkringar. Fördelning visar hur innehavet i procent är placerat i räntor, aktier och alternativa placeringar.

Här ser du:

  • De olika fonder som ingår i din försäkring, aktuella uppgifter om dina andelar i respektive fond samt köpfördelning. Om du har flera kapitalförsäkringar visas en rubrik för varje försäkring.
  • Ditt regelbundna sparande i kapitalförsäkring.

Via denna sida kan du:

  • Visa aktuell information om en specifik fond. Klicka på fondens namn. Du kommer en sida med fondinformation.
  • Visa uppgifter om regelbundet sparande.
  • Ändra regelbunden överföring.
  • Ta bort regelbunden överföring.
  • Visa transaktionshistorik
Stäng Skriv ut