Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Visa historiska fondtransaktioner

I huvudmenyn väljer du Spara/Placera – Pensionssparande-översikt

Visa historiska fondtransaktioner för alla fonder på fondkontot

1. Genom att klicka på Individuellt pensionssparande kommer du in till en översikt över ditt individuella sparande. Genom att sedan klicka på Visa all fondhistorik kommer du till sidan Historiska transaktioner – fondkonto. Här visas fondinnehavet på fondkontot tillsammans med uppgifter om utdelning.

2. Under rubriken Historiska transaktioner visas historiska transaktioner för alla fonder på fondkontot. Information om fondtransaktionen ligger kvar på Internetbanken i tre månader efter transaktionsdatum.

Visa historiska transaktioner för en fond

1.Gå till sidan Historiska transaktioner – fondkonto.

2. Klicka på den fond du vill se historiska transaktioner för. Du kommer till sidan Historiska transaktioner - fond.

3. Klicka på fondens namn för att se mer information om fonden. Du kommer till Roburs sida med fondinformation.

4. Under rubriken Historiska transaktioner visas historiska transaktioner för vald fond.

Stäng Skriv ut