Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Visa historiska överföringar

I huvudmenyn väljer du Betala/Överföra - Kontohändelse - översikt - Historiska transaktioner

1. Klicka på överföringar konto. I rutan Sök historiska kontohändelser, där väljer du att söka på alla konton eller ett visst konto, datum samt belopp.

2. Här ser du de transaktioner som har genomförts på ditt pensionssparkonto tillsammans med överföringsdatum, typ av transaktion, samt belopp.

  • Vill du skriva ut sidan klickar du på Skriv ut.
Stäng Skriv ut