Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Ändra köp av fond

Du kan alltid ändra ett köp av fond innan du har godkänt det.

Efter att du har godkänt kan du endast ändra köp som är daterade framåt i tiden. Du kan göra ändringar fram till en dag före överföringsdatum.

Köp som ska genomföras omgående (odaterat) kan inte ändras efter det att du har godkänt. Däremot kan du ta bort det.

Ändra köp av fond innan du har godkänt

När du har registrerat köpet fortsätter du till sidan Köp av fond - godkänn.

1. Klicka på Tillbaka. Uppgifterna flyttas tillbaka till registreringsfälten och du kan göra dina ändringar.

2. Klicka på Fortsätt. Du kommer tillbaka till sidan Köp av fond - godkänn.

Ändra regelbundet eller daterat sparande

I huvudmenyn väljer du Spara/Placera - Fonder.
Under rubriken Regelbundet och daterat sparande visas regelbundna och daterade köp av fonder.

1. Klicka på kontonumret under Från konto. Du kommer till sidan Uppgifter om regelbundet och daterat sparande.

2. Klicka på Ändra. Du kommer till sidan Köp av fond - ändra och kan göra dina ändringar.

3. Klicka på Fortsätt. Du kommer till sidan Köp av fond - godkänn.

4. Klicka på Godkänn. Du kommer till en sida som bekräftar din ändring.
 

Stäng Skriv ut