Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Ta bort köp av fond

Du kan ta bort ett köp av fond både före och efter det att du har godkänt det.

Ta bort köp av fond innan du har godkänt

Under registrering:

Lämna sidan där du registrerar ditt köp. Uppgifterna sparas inte förrän du har klickat på knappen Godkänn.  

Ta bort köp av fond när du har godkänt

Ta bort omgående/odaterat köp av fond

När du har godkänt köp av fond visas det på sidan Historiska och aktuella transaktioner - fond. I huvudmenyn väljer du Spara/Placera - Fonder - Innehav fondsparande.

Köp av fond som är under genomförande är synligt och kan tas bort före klockan 16.30 på vardagar (bankdagar). Köp av fond som registrerats efter klockan 16.30 eller under en helg kan tas bort före klockan 16.30 nästa vardag (bankdag).

1. Klicka på den fond som du vill se aktuella transaktioner för. Du kommer till sidan Historiska och aktuella transaktioner - fond. Det aktuella köpet visas under rubriken Aktuella transaktioner.

2. Klicka på datumet för den aktuella transaktionen under Datum. Du kommer till sidan Uppgifter om aktuell transaktion.

3. Klicka på Ta bort och bekräfta meddelandet. Du kommer till en sida som bekräftar att ditt köp av fond är borttaget.
Ta bort regelbundet eller daterat sparande

I huvudmenyn väljer du Spara/Placera - Fonder - Innehav fondsparande.
Under rubriken Regelbundet och daterat sparande finns regelbundna och daterade köp av fonder. Du kan ta bort ett köp fram till en dag före överföringsdatum.

1. Klicka på kontonumret under Från konto. Du kommer till sidan Uppgifter om regelbundet och daterat sparande.

2. Klicka på Ta bort och bekräfta meddelandet. Du kommer till en sida som bekräftar att ditt köp av fond är borttaget.

Stäng Skriv ut