Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Ändra köpfördelning

Du kan ändra köpfördelningen:

  • i samband med att du gör en omplacering. Detta gör du när du ska godkänna omplaceringen.
  • genom att kontakta ditt bankkontor.

Ändra köpfördelning i samband med omplacering
När du har registrerat en omplacering kommer du till sidan Omplacering i kapitalförsäkring - godkänn. Där visas köpfördelningen för kommande överföringar. Köpfördelningen visas även på sidan Innehav kapitalförsäkringar.

Ändra köpfördelning i samband med omplacering

1. Klicka på Ändra köpfördelning. Du kommer till sidan Omplacering i kapitalförsäkring – köpfördelning.

2. Klicka på välj fond. Du kommer till sidan med fondlistan.

3. Markera vilken fond som ska ingå i din köpfördelning.

Om du vill få deltaljinformation om en fond klickar du på fondens namn. Du kommer till en sida med all information om fonden.

4. Klicka på Välj fond. Du kommer tillbaka till sidan Omplacering i Kapitalförsäkring. Den fond du valt visas i sidan.

5. Ange hur många procent som ska fördelas till varje fond. Totalt måste summan av köpfördelningen för de valda fonderna uppgå till 100 procent. Det går inte att ha fler än tio fonder även om du för närvarande skulle ha köpfördelning till fler än tio fonder. Kontakta ditt bankkontor om du vill ha mer information.

6. Klicka på Godkänn. Du kommer tillbaka till föregående sida – Omplacering i kapitalförsäkring - godkänn.

7. Klicka på Godkänn. Du kommer till en sida som bekräftar att du är klar med din omplacering och den gällande köpfördelningen visas.

  • Om du vill skriva ut bekräftelsen klickar du på Skriv ut.
Stäng Skriv ut