Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Registrera omplacering

I huvudmenyn väljer du Spara/Placera – Kapitalförsäkringar, klicka sedan på länken Byt.

Välj kapitalförsäkring och fond

1. Välj i rullistan från vilken kapitalförsäkring och fond du vill göra en omplacering. Kontakta ditt bankkontor om du vill göra en omplacering i en kapitalförsäkring som inte visas i rullistan.

Observera att du bara kan göra en omplacering från en och samma fond vid ett tillfälle per dag. Du kan omplacera till max 10 fonder.

2. Klicka på Fortsätt.

Uppgifter för omplacering

Här visas vald kapitalförsäkring och fond, antalet andelar samt det preliminära värdet på dina andelar i fonden.

3. Markera om du vill omplacera:

  • Antal andelar
  • Hela innehavet

5. Välj om omplaceringen ska gå till fond eller in på försäkringsdepåkontot

Om du har valt att omplacera till fond genomför steg 6 – 10

6. klicka på Välj fond. Du kommer till sidan med Fondlistan

7. Markera vilken fond du vill köpa.
Om du vill få detaljinformation om en fond klickar du på fondens namn. Du kommer till en sida med all information om fonden.

8. Klicka på Välj fond. Du kommer tillbaka till sidan Omplacering i Kapitalförsäkring. Den fond du valt visas i sidan.
Om du vill köpa en annan fond. Klicka på Välj en annan fond

9. Klicka på Lägg till. Dina registrerade uppgifter läggs nu till listan för omplacering. Här visas från och till vilken fond du valt att omplacera, antalet andelar samt det preliminära beloppet.

Om du vill ändra något, eller ta bort omplacering klickar du på fondens namn i listan. Då flyttas uppgifterna tillbaka till registreringsfälten och du kan ändra eller ta bort. Klicka på Lägg till när du är färdig med ändringarna.

10. När du har klickat på Lägg till kan du välja ny fond att omplacera till.

11. Klicka på Till godkänna. Du kommer till sidan för att godkänna omplaceringen. På den sidan kan du även se gällande köpfördelning och välja att ändra den.

Godkänn omplacering

9. Kontrollera att uppgifterna är korrekta. I tabellen längst ned på sidan kan du se hur köpfördelningen för kommande överföringar ser ut.

  • Klicka på Ändra köpfördelning om du vill ändra den för kommande överföringar. Du kommer till sidan Omplacering i kapitalförsäkring – köpfördelning. Om du väljer att ändra köpfördelningen ligger omplaceringsuppdraget kvar.
  • Klicka på Ändra omplacering om du vill ändra eller ta bort den registrerade omplaceringen. Du kommer tillbaka till sidan för att registrera omplacering. Klicka på fondens namn under Till fond. Uppgifterna flyttas tillbaka till registreringsfälten och du kan ändra eller ta bort omplaceringen. Klicka på Lägg till när du är klar med ändringarna. Den ändrade omplaceringen läggs i listan För omplacering. Klicka på Till godkänna.

10. Klicka på Godkänn för att godkänna omplaceringen. Du kommer till en sida som bekräftar att du är klar med din omplacering.

  • Om du vill skriva ut bekräftelsen klickar du på Skriv ut.
Stäng Skriv ut