Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Om omplacering i pensionssparande

I huvudmenyn väljer du Spara/Placera – Pensionssparande-översikt, klicka sedan på Byt.

Via denna sida kan du:

  • Här kan du byta fonder inom din avtalspension eller inom din privata pensionsförsäkring.
  • Du kan göra omplaceringar i ditt pensionssparande, även efter det att utbetalningarna börjat.

Instruktioner på varje sida

Till alla länkar och knappar finns en kort beskrivning av vad som händer om man klickar på dem. Ställ markören på länken eller knappen så visas beskrivningen.

Till vissa ord finns en ordförklaring. Ställ markören på ordet så visas förklaringen.

Avbryt registrering

Du kan alltid avbryta din registrering innan du har godkänt den genom att lämna sidan/registreringsflödet.

Stäng Skriv ut