Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Registrera omplacering i avtalspension

I huvudmenyn väljer du Spara/Placera – Pensionssparande-översikt, klicka sedan på Byt

Du hamnar då på sidan Omplacering i pensionssparande

Välj pensionssparavtal

Kontakta ditt bankkontor om du vill göra en omplacering i ett pensionssparavtal som inte visas i rullistan.

1. Välj pensionssparavtal i rullistan.

2. Klicka på Fortsätt.

Välj fond

3. Välj i rullistan från vilken fond du vill omplacera. Observera att du bara kan omplacera från en och samma fond vid ett tillfälle per dag. Du kan omplacera till max tio fonder.

4. Klicka på Fortsätt.

Uppgifter för omplacering

5. Markera om du vill omplacera:

  • Antal andelar
  • Hela innehavet

6. Har du markerat Andelar fyller du i hur många andelar som ska omplaceras.

7. klicka på Välj fond. Du kommer till sidan med Fondlistan

8. Markera vilken fond du vill köpa.
Om du vill få detaljinformation om en fond klickar du på fondens namn. Du kommer till en sida med all information om fonden.

9. Klicka på Välj fond. Du kommer tillbaka till sidan Omplacering i Avtalspension. Den fond du valt visas i sidan.
Om du vill köpa en annan fond. Klicka på Välj en annan fond.

10. Klicka på Lägg till. Dina registrerade uppgifter läggs till listan För omplacering. Här visas från och till vilken fond du har valt att omplacera, antalet andelar samt det preliminära värdet.

Om du vill ändra något, eller ta bort omplaceringen klickar du på fondens namn i listan. Då flyttas uppgifterna tillbaka till registreringsfälten och du kan ändra eller ta bort. Klicka på Lägg till när du är färdig med ändringarna.
11. När du har klickat på Lägg till kan du välja ny fond att omplacera till.

12. Klicka på Till godkänna. Du kommer till sidan för att godkänna omplaceringen. På den sidan kan du även se gällande köpfördelning och välja att ändra den.

Godkänn omplacering

13. Kontrollera att uppgifterna är korrekta. Längs ned på sidan kan du se hur köpfördelningen för kommande överföringar ser ut.

14. Klicka på Godkänn. Du kommer till en sida som bekräftar att du är klar med din omplacering.

Om du vill skriva ut bekräftelsen klickar du på Skriv ut.

Stäng Skriv ut