Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Ändra överföring till kapitalförsäkring

Du kan alltid ändra en överföring till kapitalförsäkring innan du har godkänt den.

Efter att du har godkänt kan du endast ändra överföringar som är daterade framåt i tiden. Du kan ändra eller ta bort uppgifter fram till en dag före överföringsdatum.

Engångsöverföringar som ska genomföras omgående (odaterade) kan inte ändras efter att du har godkänt.

Ändra överföring innan du har godkänt

Under registrering:

Du kan göra ändringar allteftersom du registrerar överföringen fram till dess att du klickar på Godkänn.

Från sidan Överföring till kapitalförsäkring – godkänn.

När du har registrerat överföringsuppgifterna fortsätter du till sidan Överföring till kapitalförsäkring – godkänn.

1. Klicka på Tillbaka. Uppgifterna flyttas tillbaka till registreringsfälten och du kan göra dina ändringar.

2. Klicka på Fortsätt. Du kommer tillbaka till sidan för att godkänna överföringen.

Ändra regelbunden eller daterad överföring

Du kan ändra en regelbunden eller daterad överföring både före och efter att du har godkänt den. Du kan ändra eller ta bort uppgifter fram till en dag före överföringsdatum.

Ändra innan du har godkänt

Under registrering:

Du kan göra ändringar allteftersom du registrerar överföringen fram till dess att du klickar på Godkänn.

Från sidan Överföring till kapitalförsäkring – godkänn.

När du har registrerat överföringsuppgifterna fortsätter du till sidan Överföring till kapitalförsäkring – godkänn.

1. Klicka på Tillbaka. Uppgifterna flyttas tillbaka till registreringsfälten och du kan göra dina ändringar.

2. Klicka på Fortsätt. Du kommer tillbaka till sidan för att godkänna överföringen.

Ändra efter att du har godkänt

I huvudmenyn väljer du Spara/Placera – Kapitalförsäkringar – Innehav kapitalförsäkringar. Den regelbundna eller daterade överföringen visas under rubriken Regelbundet sparande.

1. Klicka på kontonumret under Från konto. Du kommer till sidan Uppgifter om regelbundet sparande.

2. Klicka på Ändra. Uppgifterna flyttas till sidan för att registrera överföringen och du kan göra dina ändringar.

3. Klicka på Fortsätt. Du kommer till sidan Överföring till kapitalförsäkring – godkänn.

4. Klicka på Godkänn. Du kommer till en sida som bekräftar att du är klar med registreringen.

  • Om du vill skriva ut bekräftelsen klickar du på Skriv ut.
Stäng Skriv ut