Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Administration

I huvudmenyn väljer du Spara/Placera – Premiepension internetbanken, klicka sedan på Administration

  • Registrera ny kod från Pensionsmyndigheten hos Swedbank:
    Om du fått en ny kod från Pensionsmyndigheten hemskickad via posten behöver du gå in och registrera din nya kod från Pensionsmyndigehten här för att kunna använda PPM Tjänsten via Internetbanken.
  • Uppdatera mitt premiepensionsinnehav hos Swedbank:
    Om du genomfört förändringar i ditt fondinnehav någon annanstans än via Internetbanken behöver du uppdatera ditt premiepensionsinnehav. Om du inte gör det kommer uppgifterna i Internetbanken inte att stämma.
  • Avbeställ Premiepensionstjänsten:
    Om du avbeställer tjänsten kommer du i fortsättningen att hantera dina PPM fonder via Pensionsmyndigheten. Du kommer att få en ny kod från Pensionsmyndigheten hemskickad som vi beställer för din räkning.
Stäng Skriv ut