Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Byte av Premiepensionsfonder

Här kan du göra byten av en eller flera PPM-fonder när du helst önskar. Nya fonder kan du antingen söka via PPM Fondlista eller genom ange fondens PPM-nummer. Du kan ha minst en (1) och max fem (5) fonder.

Om du vet fondens PPM-nummer kan du ange det i rutan för PPM-nummer och klicka på "Hämta", då hämtas fonden direkt.

Om du inte vet fondens PPM-nummer kan du söka fonden via fondlistan, klicka på ”Hämta” så kommer du direkt till fondlistan och kan söka fonder. För att lägga till en fond klickar du på "Välj" i fondlistan och fonden läggs då in på den här sidan.

Ange fördelningen i procent (%). Innan du kan beställa ett fondbyte behöver alla pengar vara fördelade på de valda fonderna och summan av fördelningen ska vara 100%.

Hur många dagar beräknas fondhandeln ta?
Följande värden finns: 3-4 handelsdagar, 4-6 handelsdagar och 4-6 handelsdagar, förlängd handel. Förlängd handel innebär att fondbolaget genomför PPM:s fondhandelsorder med en eller två dagars fördröjning jämfört med normal handel, 3-4 handelsdagar.

Stäng Skriv ut