Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Administrera BankID med hjälp av BankID säkerhetsprogram

För att kunna beställa och använda BankID från din dator måste BankID säkerhetsprogram vara installerat. Du kan kostnadsfritt ladda hem programmet via länken ”Installera …” nedan. BankID säkerhetsprogram finns för de vanligast förekommande kombinationerna av operativsystem och webbläsare, men det kan finnas vissa miljöer som saknar stöd. Via länken ”Systemkrav” nedan kan du läsa mer om i vilka miljöer BankID säkerhetsprogram fungerar.
Systemkrav BankID säkerhetsprogram
 

Installera BankID säkerhetsprogram

På BankIDs installationssida blir du guidad hur du laddar ner och installerar programmet på din dator.
Installera BankID säkerhetsprogram
 

Använd BankID säkerhetsprogram 

Har du BankID säkerhetsprogram installerat i din dator dubbelklickar du på BankID ikonen för att starta programmet. I Windows-datorer hittar du ikonen i aktivitetsfältet nere till höger bredvid klockan.

Med BankID säkerhetsprogram kan du - utan att vara inloggad i internetbanken:

  • byta lösenord eller PIN-kod på dina BankID på fil och på kort
  • ta bort BankID på fil från din dator
  • flytta, det vill säga importera och exportera BankID på fil till eller från ett USB-minne
  • häva en låsning av BankID på kort med hjälp av PUK-koden.

BankID säkerhetsprogram används även vid beställning av BankID på fil i internetbanken.

Utförliga instruktioner för de olika funktionerna finner du direkt under Hjälp i BankID säkerhetsprogram.
 

Kodkort till Mobilt BankID

Du administrerar dina kodkort till Mobilt BankID via sidan Tillval - BankID - Kodkort till Mobilt BankID.

Stäng Skriv ut