Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Uppgifter om BankID

På sidan Uppgifter om BankID presenteras ditt BankID med namn, giltighetstid, avtalspart, samt certifikatserienummer.

  • BankID på fil är giltigt ett år från beställningsdatumet. Du kan beställa ett nytt i internetbanken innan giltighetstiden gått ut.
  • BankID på kort är giltigt 5 år. Du kan beställa ett nytt på ditt bankkontor innan giltighetstiden gått ut.
  • Mobilt BankID i mobil är giltigt 3 år. Du kan beställa ett nytt i internetbanken eller på ditt bankkontor innan giltighetstiden gått ut.

För Mobilt BankID kan du även se om ditt BankID är aktiverat för utökad användning.

Stäng Skriv ut