Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Om Hjälp

I internetbankens Hjälp kan du läsa om hur du använder de olika tjänsterna. Du får instruktioner som hjälper dig att genomföra tjänsterna från början till slut.

Sidhjälp

När du står på en sida i internetbanken och klickar på Hjälp i toppnavigeringen kommer du till en hjälptext som förklarar just den sidan.  

Navigera i Hjälp  

Du kan även leta efter ett särskilt hjälpavsnitt.

1. I toppnavigeringen klickar du på Hjälp. Du kommer till en sida med hela Hjälpmenyn. Klicka på + för att fälla ut underrubriker. Om du klickar på - fälls underrubrikerna in.

2. Klicka på länken på den hjälptext som du vill läsa.

  • Om du vill skriva ut Hjälptexten klickar du på Skriv ut.

Instruktioner på varje sida

Till varje inmatningsfält finns en instruktion för hur du fyller i uppgifterna. Ställ markören i inmatningsfältet så visas instruktionen.

Till alla länkar och knappar finns en kort beskrivning av vad som händer om man klickar på dem. Ställ markören på länken eller knappen så visas beskrivningen.

Till vissa ord finns en ordförklaring. Ställ markören på ordet så visas förklaringen.  

Mer information om internetbanken

Vill du ha mer information om hur man använder internetbanken?

Ring Digital Support:
Telefon 0771-97 75 12
Telefon från utlandet +46 771-97 75 12
 

Stäng Skriv ut