Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Sammanställning

Sammanställning ansökningsuppgifter

1. Läs noga igenom samtliga uppgifter i sammanställningen. Om någon uppgift är fel eller saknas, klickar du på knappen ”Ändra” under aktuell rubrik för att komma till sidan där uppgiften kan rättas.

Välj bank (endast Internet – ej Internetbanken)

2. Välj den bank där du vill placera lånet.

Försäkran och samtycke

3. Läs noga igenom informationen om hur din ansökan behandlas.
4. Om uppgifterna i ansökan stämmer och du samtycker till behandlingen av din ansökan markera rutan ”Jag försäkrar…”

Skicka ansökan

5. Klicka på knappen ”Skicka ansökan” när du vill sända in ansökan till banken du valt.

Tillbaka

6. Klicka på knappen ”Tillbaka” om du vill backa till föregående sida. Ifyllda uppgifter ligger kvar.

Skriv ut

7. För att skriva ut din ansökan, klicka på knappen ”Skriv ut sidan”.

Spara

8. Klicka på knappen ”Spara” om du vill spara din ansökan och fortsätta vid ett senare tillfälle.

Stäng Skriv ut