Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Visa avslut

I huvudmenyn väljer du Spara/Placera – Aktier/Värdepapper – Portfölj – Avslut.

När du kommer in på sidan visas de senaste avsluten. Det tar tre vardagar från det att en order har gått till avslut till att den går i likvid och pengarna når/lämnar ditt konto. Affär som har genomförts på marknaden men där pengarna ännu inte nått/lämnat ditt konto markeras med en asterisk (*).

  • Om du vill se uppgifter om order och avslut klickar du på ordernumret.

  • Om du vill se avslut som går längre tillbaka i tiden, eller avslut gällande ett visst värdepapper eller bolag använder du sökfunktionen.

Sök order som har gått till avslut
Med sökfunktionen kan du:

  • Söka på värdepapper för att visa avslut i ett visst värdepapper.
  • Söka på datum för att visa avslut under en viss tidsperiod.
  • Kombinera värdepapper och datum för att visa avslut i ett visst värdepapper under en viss tidsperiod.

1. Välj vilket värdepapper sökningen gäller i rullistan.

2. Ange första datum för sökperioden i inmatningsfältet. En order som gått till avslut kan visas max sex månader tillbaka i tiden.

3. Ange sista datum för sökperioden i inmatningsfältet.

4. Klicka på Sök. Sökresultatet visas under rubriken Order som har gått till avslut.

Stäng Skriv ut