Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Administrera/ändra/ta bort egen lista

I huvudmenyn väljer du Spara/Placera – Aktier/Värdepapper – Kurser och nyheter.

1. Klicka på knappen Administrera listor. Då öppnas fönstret Egna listor – administrera.

2. Klicka på listans namn under Namn. Du kommer till sidan Egna listor – ändra.
Här kan du:

  • Ändra listans namn
  • Ta bort värdepapper ur listan
  • Ta bort listan

Ändra listans namn

1. Ange det nya namnet på listan.

2. Klicka på Spara nytt namn. Du får en bekräftelse på att namnet är ändrat.

3. Klicka på Stäng för att stänga fönstret.

Ta bort värdepapper ur listan

1. Markera det eller de värdepapper du vill ta bort ur listan.

2. Klicka på Ta bort valda värdepapper. Du får en bekräftelse på att värdepapper har tagits bort.

3. Klicka på Stäng för att stänga fönstret.

Ta bort listan

1. Klicka på Ta bort listan. Du får en bekräftelse på att listan har tagits bort.

2. Klicka på Stäng för att stänga fönstret.

Stäng Skriv ut