Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Administrera - välj förvalslista

I huvudmenyn väljer du Spara/Placera – Aktier/Värdepapper – Kurser och nyheter.

1. Klicka på Administrera listor. Då öppnas fönstret Egna listor – administrera. Här visas dina listor. Den lista som är förvalslista är markerad.

1. Markera den lista du vill ha som förvalslista.

2. Klicka på Spara förvalslista. Du kommer till en sida som bekräftar att listan är förvalslista.

3. Klicka på Stäng för att stänga fönstret.

Stäng Skriv ut