Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Visa orderstatus

I huvudmenyn väljer du Spara/Placera – Aktier/Värdepapper – Portfölj – Orderstatus. När du kommer in på sidan visas dina aktiva order.

  • Om du vill se order som upphört klickar du på länken Visa upphörda.
  • Om du vill annullera en order klickar du på länken Annullera i anslutning till respektive order. Du kommer till sidan Annullera order. Du kan endast annullera aktiva order.
  • Om du vill se uppgifter om order och avslut klickar du på ordernumret.
  • Om du vill se order som går längre tillbaka i tiden, eller order gällande ett visst värdepapper eller bolag använder du sökfunktionen.

Status
Aktiva order och order som upphört kan ha olika status som visas i tabellen på sidan.

En aktiv order kan ha någon av följande status:
Obehandlad – Ordern är mottagen men ännu inte inlagd på marknadsplatsen.
Inlagd – Ordern är inlagd på marknadsplasten.
Annullering begärd – Ordern ska annulleras. Din begäran är registrerad men har ännu inte utförts.

En order som upphört kan ha någon av följande status:
Annullerad – Ordern är annullerad.
Annullerad pga börsstopp – Ordern har annullerats på grund av börsstopp
Giltighetstiden har gått ut – Order har inte genomförts inom giltighetstiden.
Avvisad – Ordern har avvisats, till exempel för att det saknas täckning på kontot.

Sök order
När du kommer in på sidan visas dina aktiva order och du kan då söka på dessa. För att söka fram order som upphört måste du först klicka på länken Visa upphörda under menyvalet Orderstatus.

Med sökfunktionen kan du:

  • Söka på värdepapper för att visa order i ett visst värdepapper.
  • Söka på datum för att visa order under en viss tidsperiod.
  • Kombinera värdepapper och datum för att visa order i ett visst värdepapper under en viss tidsperiod.

1. Välj vilket värdepapper sökningen gäller i rullistan.

2. Ange första datum för sökperioden i inmatningsfältet. En upphörd order kan visas sex månader tillbaka i tiden.

3. Ange sista datum för sökperioden i inmatningsfältet.

4. Klicka på Sök. Sökresultatet visas under menyvalet Orderstatus - Visa upphörda.

Stäng Skriv ut