Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Skapa behörighet för användare

En handläggare kan tilldela en användare behörighet för tjänster samt behörighet att administrera andra användare.

Behörighet för tjänster

Handläggare eller Behörighetsadministratör kan tilldela en användare obegränsad eller begränsad behörighet för tjänster.

Obegränsad behörighet för tjänster:

Användaren får behörighet till samtliga tjänster. När en användare har fått obegränsad behörighet går det inte att begränsa den genom att ta bort någon tjänst från behörigheten. Du måste först ta bort den obegränsade behörigheten och därefter tilldela användaren begränsad behörighet.

Begränsad behörighet för tjänster:

Användaren får behörighet till ett urval av tjänster. Beroende på vad det är för tjänst kan även villkor tilldelas för tjänsten. Till exempel hur stort belopp som användaren har rätt att överföra eller vilka konton som användaren har tillgång till.

Behörighet för administration

Handläggare kan tilldela användare obegränsad eller begränsad behörighet för administration. Användare som har behörighet att administrera visas som Behörighetsadministratör på sidan Användare – översikt.

Obegränsad behörighet för administration:

Behörighetsadministratören får hantera samtliga behörigheter.

Begränsad behörighet för administration:

Behörigheten kan begränsas till att administratören endast får hantera behörighet för ett urval av konton eller till att administratören endast får se vilka behörigheter användare har.

När en användare har fått behörighet visas den med behörighetsstatus Aktiv på sidan Användare - översikt.

Välj behörighet

På sidan Ekonomisk översikt väljer du Administrera – Behörigheter – Användare. Du kommer till sidan Användare – översikt.

1. Klicka på den användare du vill skapa behörighet för. Du kommer till sidan Uppgifter om användare.

2. Klicka på Skapa behörighet. Du kommer till sidan Skapa behörighet för användare.

Skapa behörighet för tjänster

Välj obegränsad eller begränsad behörighet under rubriken Behörighet för tjänster:
- Klicka på länken under Obegränsad behörighet eller
- Klicka på respektive länk under Begränsad behörighet. Klicka på den tjänst som du vill skapa behörighet till.

Ange villkor

3. Beroende på vilken behörighet du valt att registrera ingår olika villkor som ska gälla för användaren. Vissa behörigheter innehåller inga villkor. Följande villkor kan ingå:

  • Maxbelopp i SEK: Ange vilket maxbelopp som gäller för användaren.
  • Konto: Markera vilka konton som ska ingå i användarens behörighet. Om alla konton ska ingå klickar du på rutan till vänster om Konto.
  • Godkänn med säkerhetsdosa: Markera hur användaren får godkänna ett ärende; Ensam, Två i förening eller endast Förbereda ärendet.

4. Klicka på Lägg till. Behörigheten läggs till listan Valda behörigheter.

Skapa behörighet för administration

Välj obegränsad eller begränsad behörighet under rubriken Behörighet för administration:
- Klicka på länken under Obegränsad behörighet eller
- Klicka på respektive länk under Begränsad behörighet. Klicka på den tjänst som du vill skapa behörighet till.

5. Klicka på Lägg till. Behörigheten läggs till listan Valda behörigheter.

Valda behörigheter

6. Den behörighet du har registrerat visas under rubriken Valda behörigheter till höger på sidan. Du kan välja mellan att:
- Gå vidare för att godkänna behörigheten. Klicka på Fortsätt. Du kommer till sidan Uppgifter om användare. Den registrerade behörigheten ligger i listan Behörigheter att godkänna till höger på sidan.

- Registrera ytterligare behörigheter som du lägger till listan. Klicka på den tjänst du vill registrera behörighet för under Begränsad behörighet till vänster på sidan. Du kommer till sidan för att registrera behörigheten. Har du valt Obegränsad behörighet kan inte ytterligare behörigheter läggas till.

- Ta bort behörigheter. Om du vill ta bort alla behörigheter du har registrerat klickar du på Ta bort alla. Alla behörigheter i listan tas bort. Om du bara vill ta bort en behörighet klickar du på tjänstens namn. Du kommer till sidan Behörighet användare – visa/ändra. Klicka på Ta bort.

  • Om du vill visa/ändra den behörighet du registrerat klickar du på tjänstens namn. Du kommer till sidan Behörighet användare – visa/ändra.

Behörigheter att godkänna

7. När behörigheten ligger i listan Behörigheter att godkänna kan du välja mellan att:
- Godkänna behörigheten på en gång. Klicka på Till godkänna.

- Registrera ytterligare behörigheter eller ändringar av behörigheter som du lägger till listan Behörigheter att godkänna.

- Ta bort en eller samtliga behörigheter i listan.

- Lämna ärendet och godkänna vid ett senare tillfälle.

Behörigheterna ligger kvar i listan till dess att de har godkänts.

  • Om du vill visa/ändra den behörighet du registrerat klickar du på tjänstens namn. Du kommer till sidan Behörighet användare – visa/ändra.

Godkänn behörighet

När behörigheten ligger i listan Behörigheter att godkänna klickar du på Till godkänna. Du kommer till sidan Behörigheter – godkänn.

8. Kontrollera att uppgifterna stämmer och godkänn sedan.

9. Fyll i datum för registreringen.

10. Fyll i på vilken plats fullmakten/avtalet förvaras.

11. Klicka på Godkänn. Du kommer till en sida som bekräftar genomförda behörighetsförändringar.

  • Om du vill skriva ut sidan klickar du på webbläsarens skriv ut-funktion.
Stäng Skriv ut