Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Syfte och riskprofil

Här får du våra generella förslag på placeringar för sparande och individuellt pensionssparande. Förslagen är anpassade till den risknivå och tidshorisont som du väljer samt till det rådande marknadsläget. Det finns mycket att ta hänsyn till när man ska forma sitt sparande. Bland annat är dina ekonomiska förutsättningar av stor betydelse. Vill du ha en individuellt anpassad rekommendation är du välkommen att boka tid för rådgivning. Våra kontor och telefonbanken har erfarna rådgivare som kan hjälpa dig när du vill diskutera din privatekonomi.

Gör så här:

1. Fyll i syftet med placeringen:
- Sparande eller individuellt pensionssparande
- Månadssparande/regelbunden avsättning eller engångsbelopp
- Beloppet du önskar spara
2. Fyll i din riskprofil:
- Ange tidshorisonten, dvs. hur länge vill du spara alternativt om hur många år önskar du gå i pension
- Risknivån du vill ha i ditt sparande
- Aktivitetsnivån ska anges utifrån hur ofta du ser över ditt sparande och är beredd att göra förändringar
3. Välj fortsätt för att gå vidare till sidan för placeringsförslag

Stäng Skriv ut