Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S
Dosa Svart med och utan logo

Svart oval säkerhetsdosa

Två olika inloggningssätt kan användas för den här dosan. Efter du har angett ditt personnummer och tryckt på Fortsätt ser du vilket inloggningssätt du ska använda; kontrollnummer och svarskod eller engångskod.
 

Logga in med kontrollnummer och svarskod

1. Starta säkerhetsdosan med PIL-tangenten.

2. I fönstret visas nu "PIN". Tryck din personliga PIN-kod.

3. I fönstret visas nu "APPLI". Välj siffran 2.

4. I säkerhetsdosan ska du nu mata in det värde som presenteras för dig på datorskärmen efter rubriken "Kontrollnummer".

5. I säkerhetsdosans fönster ser du nu din svarskod. Knappa in denna på datorskärmen i rutan med rubriken "Svarskod".

6. Klicka på Fortsätt. Du är nu inloggad.
 

Logga in med engångskod

1. Starta säkerhetsdosan med PIL-tangenten.

2. I säkerhetsdosans fönster visas nu PIN. Ange din personliga PIN-kod.

3. I fönstret visas "APPLI". Välj siffran 1.

4. I säkerhetsdosans fönster ser du nu din engångskod. Mata in den i fältet för engångskod.

5. Klicka på Fortsätt. Du är nu inloggad. 

Godkänna mottagare samt överföringar/betalningar

1. Starta säkerhetsdosan med PIL-tangenten.

2. I fönstret visas nu " PIN". Tryck din personliga PIN-kod.

3. I fönstret visas nu "APPLI" . Välj siffran 2.

4. I säkerhetsdosan ska du nu mata in det värde som presenteras för dig på datorskärmen efter rubriken "Kontrollnummer.

5. I säkerhetsdosans fönster ser du nu din
svarskod. Knappa in denna på datorskärmen i rutan med rubriken "Svarskod".

6. Klicka på Godkänn.

Byte av PIN-kod

Observera att du inte ska välja en PIN-kod som följer en viss logisk ordning, t ex 1234, 4321 eller 7777. Undvik också de fyra sista siffrorna i ditt personnummer som lätt kan gissas.

1. Starta säkerhetsdosan med PIL-tangenten

2. Ange din PIN-kod.

3. Håll PIL-tangenten nedtryckt ca 2 sekunder då visas texten "NEW PIN" på övre raden i fönstret.

4. Skriv in den nya PIN-koden.

5. I övre raden i fönstret visas nu "PIN CONF". Skriv in den nya PIN-koden återigen.

6. I fönstret visas nu texten "NEW PIN CONF" i övre delen av fönstret. PIN-koden är nu bytt. Vill du stänga av säkerhetsdosan trycker du på PIL-tangenten.

Byte av batteri

Batteriet kan ej bytas utan är tänkt att hålla hela dosans liv.
När batteriet börjar ta slut visas texten "BATT5" i övre delen av fönstret. Siffran 5 räknas sedan ned till 0 och då är batteriet slut. Vid normalanvändning är det drygt en månad från den första varningen tills batteriet är slut. Kontakta därför ditt bankkontor när du får första varningen för att byta till en ny dosa.

Om säkerhetsdosan spärras

Din säkerhetsdosa blir låst om du registrerar 3 felaktiga PIN-koder i följd. Texten "LOCK PIN" visas då i övre delen av fönstret. Kontakta ditt bankkontor eller telefonbanken personlig service, så får du hjälp med att låsa upp din säkerhetsdosa.

Stäng Skriv ut