Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Användare - översikt

På sidan – Användare - översikt ser du alla användare och behörighetsadministratörer som har behörighet till internetbanken.

I huvudmenyn väljer du Administrera – Behörighet. Du kommer till sidan – Användare - översikt.


Listan med användare är sorterad i bokstavsordning efter efternamn fördelade på två flikar, Behörigheter och Fullmakter. Om företaget har fler än 20 användare är de uppdelade på flera sidor. Du kan se samtliga användare genom att klicka på länken Alla. För att se en användares personnummer för du markören över användarens namn.


Klicka på länken Skriv ut användare och behörigheter om du vill skriva ut och se företagets samtliga användare, deras behörighetsvillkor och behörigheter.

Det finns två sätt att se en användares behörigheter.
1. Du kan klicka på användarens namn.
2. Du kan klicka på ett kryss (x) under en kategori, till exempel Spara/Placera.

 

Namn

Klickar du på en användares namn får du information om användarens samtliga behörigheter.

Kryss

Klickar du på ett kryss under en kategori, till exempel Spara/Placera, ser du vilka tjänster användaren har behörighet till inom området. Vill du istället se användarens samtliga behörigheter klickar du på länken ”Visa alla behörigheter”.

På sidorna hittar du information om användarens:
 

 • Personuppgifter
 • Villkor
 • Behörigheter

Administrera användare

Du lägger till, tar bort eller ändrar behörigheter för en användare i taget. Ska du administrera en användares behörigheter klickar du antingen på användarens namn eller på ett kryss (x) på sidan

 • Ta bort användare
 • Spärra användare
 • Ändra villkor
 • Lägga till behörighet
 • Kopiera mall
 • Ändra eller ta bort nuvarande behörighet
 • Ta bort alla behörigheter för tjänst
 • Skriva ut översikten

Lägg till behörighet

För att lägga till en behörighet klickar du på knappen Lägg till behörighet. Du ser då en lista med alla behörigheter som är möjliga att lägga till. Klicka på den behörighet du vill lägga till.

Ändra eller ta bort behörighet

För att ändra eller ta bort en befintlig behörighet klickar du på tjänstens namn.

För att ta bort en användares alla behörigheter för tjänster klickar du på Ta bort alla behörigheter för tjänster.


 

 

Stäng Skriv ut