Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

ID-metoder

I huvudmenyn väljer du Administrera – Behörighet. Du kommer till sidan – Användare - översikt.

Klicka på fliken ID-metod.

Steg 1. Du kommer till sidan Användare Översikt – Valda ID-metoder .
Sidan visar företagets användare med aktuell ID-metod i bokstavsordning. Om företaget har fler än 20 användare är de uppdelade på flera sidor. För att se en användares personnummer, för du markören över användarens namn.För att ändra för en användare, klicka på ett namn i listan. För att ändra för flera användare, klicka Ändra. Klicka på länken Skriv ut om du vill skriva ut företagets samtliga användare och deras ID-metoder. Om du lämnar administrationen av ID-metoder försvinner upplagda ändringar. Vid klick tillbaka ligger de kvar.

Steg 2. Du kommer till sidan Ändra –ID-metoder där samtliga företagsanvändare visas i en lista på samma sida.
Det finns tre sätt att ändra användarens ID-metod:
1. Du kan sätta ett kryss i rutan så att samtliga användares ID-metodsändringar samtidigt kan godkännas.
2. Du kan klicka i radioknapp vid en eller flera användare vars ID-metodsändringar samtidigt kan godkännas.
3. Du kan klicka på användarens namn och komma till en sida där du ser personuppgifter och kan ändra ID-metod för enbart den användaren.
Om du lämnar administrationen av ID-metoder försvinner upplagda ändringar. Vid klick tillbaka ligger de kvar.

Steg 3. Ändra ID-metod – personuppgifter
Klickar du på en användares namn kommer du till en sida där du kan ändra ID-metod för enbart den användaren. Vill du komma tillbaka till föregående sida, klicka Avbryt. Vill du ta bort användarens upplagda ID-metodsförändring, klicka Rensa.

Steg 4. Ändra ID-metod – kontrollera och godkänn ID-metod
På denna sida ser du ID-metodsförändringar som ska godkännas. Kontrollera att uppgifterna stämmer.
För att godkänna, signera och klicka Godkänn. För att ändra, klicka Tillbaka.Om du lämnar administrationen av ID-metoder, försvinner dina upplagda ändringar.
Om en annan administratör har lagt upp den användare vars ID-metod du vill ändra, behöver du rensa dessa ändringar och lägga upp ändringar på nytt för att kunna godkänna. För att ändra ID-metod på en utgråad användare behöver du rensa påbörjade ändringar. Klicka på knappen Rensa alla och lägg upp dem igen för godkännande. För att rensa endast en utgråad användare, klicka på namnet och rensa på användarens sida. Ett meddelande kommer upp om användare som ska ha företagskopplad dosa inte har kvitterat ut en sådan på kontor. Om du lämnar administrationen av ID-metoder försvinner upplagda ändringar.

Steg 5. Ändra ID-metod Bekräftelse
Här ser du att användarens ID-metod är ändrad. Observera att om kontrasignering krävs genomförs inte förändringen förrän den har kontrasignerats.
För att se användarnas ID-metoder klicka Översikt användare.
För att skriva ut, klicka på Skriv ut.
För att styra från vilka, platser, dagar och tidpunkter användaren kan använda företagets internetbank, gå till undermenyn Platser/IP-adresser.

Stäng Skriv ut