Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Lägg till behörighet för användare

Lägg till behörighet – användare

handläggare på banken kan tilldela en användare behörighet att administrera.

En behörighetsadministratör kan se sina egna behörigheter men inte administrera dem. För detta krävs en annan behörighetsadministratör eller handläggare på banken.

En del företag kräver att alla behörighetsförändringar godkänns av två användare i förening. Observera dock att ett företag med bara två användare inte kan administreras som två i förening eftersom det inte är möjligt att administrera sin egen behörighet.
 

Obegränsad behörighet:

Obegränsad behörighet ger användaren behörighet till företagets samtliga banktjänster. När en användare har fått obegränsad behörighet går det inte att begränsa den genom att ta bort någon tjänst från behörigheten. Du måste först ta bort den obegränsade behörigheten för att därefter tilldela användaren begränsad behörighet.

Begränsad behörighet:

Begränsad behörighet gör det möjligt att skräddarsy användarens behörighet till internetbanken. Många behörigheter är kopplade till villkor som ska tilldelas användaren. Till exempel hur stort belopp användaren har rätt att överföra, eller vilka konton användaren har tillgång till.

Välj behörighet

I huvudmenyn väljer du Administrera – Behörighet.

1. Klicka på användaren du vill lägga till behörigheter för.

2. Klicka på Lägg till behörighet

3. Klicka på den behörighet du vill lägga till under Begränsad behörighet. Klicka på Tillbaka-knappen längst ner på sidan om du vill se användarens nuvarande behörigheter. Om du vill ge användaren obegränsad behörighet klickar du på länken under Obegränsad behörighet.
 

 

Välj villkor

Beroende på vilken behörighet du valt att registrera ingår olika villkor som ska tilldelas användaren. Vissa behörigheter innehåller inga villkor, klicka därefter på Lägg till.

Villkor för signering

Ensam: Användaren kan registrera och godkänna bankuppdrag på egen hand.

Två i förening: Användaren kan kontrasignera bankuppdrag tillsammans med en annan användare. Båda användarna behöver godkänna bankuppdraget
med en egen ID-metod.

Förbereda: Användaren kan bara förbereda och registrera bankuppdrag. En annan
användare måste godkänna uppdraget innan det utförs.

Maxbelopp i SEK: Ange hur stort belopp användaren får hantera.

Konto: Markera vilka konton som ska ingå i användarens behörighet. Om användaren ska ha tillgång till alla konton klickar du på rutan högst upp till vänster om ordet Konto.

Klicka sedan på Lägg till. Behörigheten läggs till listan Behörigheter att godkänna.
 

Listan Behörigheter att godkänna

Behörigheterna du har lagt till visas i listan Behörigheter att godkänna till höger på sidan.

Klicka på Till godkänna för att gå vidare och godkänna behörigheterna.

Vill du lägga till ytterligare behörigheter klickar du på den behörighet du vill lägga till. Har du valt obegränsad behörighet går det inte att lägga till ytterligare behörigheter.

Vill du se detaljinformation om behörigheterna som lagts till i listan klickar du på behörighetens namn under Behörighet för tjänster.

Om du vill ta bort alla behörigheter du lagt till i listan klickar du på Ta bort alla. Alla behörigheter i listan tas då bort. Om du bara vill ta bort en av behörigheterna klickar du på behörighetens namn. Klicka sedan på Ta bort.
 

Godkänn

Klicka på Till godkänna för att gå vidare och godkänna behörigheterna.

Så här godkänner du behörigheterna:
1. Kontrollera att personuppgifterna stämmer.
2. Kontrollera behörigheterna och att villkoren stämmer.
3. Godkänn med din ID-metod, till exempel en säkerhetsdosa. Läs mer under respektive rubrik nedan.
 

Godkänn med säkerhetsdosa

1. Mata in de siffror som anges på sidan i säkerhetsdosan.

2. Skriv in den kod du får från dosan i inmatningsfältet.

3. Klicka på Godkänn.
 

Godkänn med BankID på Kort

1.Kontrollera att siffrorna i uppdragets referensnummer är desamma som personnummer och dag i månad.

2. Skriv in din sexsiffriga PIN-kod. Om du har två PIN-koder till ditt BankID anger du PIN-koden för underskrift.

3. Godkänn genom att klicka på OK.
 

Bekräftelse

Nu har du lagt till eller ändrat i användarens behörighet att använda internetbanken. Klicka på länken –Översikt användare för att komma tillbaka till sidan med användarens nuvarande behörigheter och behörighetsvillkor.

Vill du skriva ut sidan klickar du på Skriv ut.

Om behörighetsförändringarna ska kontrasigneras, det vill säga godkännas av två personer i förening, får du ett meddelande om detta på Startsidan under rubriken Påminnelser.

 

Stäng Skriv ut