Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Spärra användare

En behörighetsadministratör har rätt att både spärra och ta bort spärr från användare och andra behörighetsadministratörer.

En spärrad användare kommer inte åt tjänsterna i internetbanken. Spärren ligger kvar till dess att en administratör har tagit bort den.

I huvudmenyn väljer du Administrera – Behörigheter. Du kommer till sidan Översikt - användare.

1. Klicka på den användare som ska spärras. Du kommer till sidan Nuvarande behörigheter.

2. Klicka på knappen Spärra användare.

3. Fyll i på vems uppdrag användaren ska spärras.

4. Klicka på Spärra.

Bekräftelse

Du kommer till en sida som bekräftar att användaren har spärrats.

På sidan Nuvarande behörigheter visas nu en knapp (Ta bort spärr) med vars hjälp spärren tas bort.

Stäng Skriv ut