Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Om behörighetsmallar

Behörighetsmallar kan du använda för att enkelt kopiera samma behörighet till flera användare. Du skapar mallen själv och bestämmer vilka behörigheter den ska innehålla. Behörighetsmallen kopieras sedan till en användare i taget. Du kan ha flera olika behörighetsmallar.

En mall kan inte innehålla behörighet för administration. Den kan inte heller innehålla obegränsad behörighet utan enbart begränsad behörighet för tjänster.

Om du gör ändringar i mallen påverkar detta inte behörigheten för de användare som mallen har kopierats till tidigare.

När du kommer till huvudmenyn väljer du Administrera – Behörigheter – Behörighetsmallar.

Instruktioner på varje sida

Till varje inmatningsfält finns en instruktion för hur du fyller i uppgifterna. Ställ markören i inmatningsfältet så visas instruktionen.

Till alla länkar och knappar finns en kort beskrivning av vad som händer om man klickar på dem. Ställ markören på länken eller knappen så visas beskrivningen.


Stäng Skriv ut